Artikkelit kirjoittajalta Leo Näreaho

Leo Näreaho

Kirjoittaja on uskonnonfilosofian dosentti Helsingin yliopistossa.


Kynttilä. Kuva: Brian Lary/Freeimages.
1

Yhteistä pohjaa rakentamassa

Marcus Borg (1942–2015) oli amerikkalainen Uuden testamentin tutkija, joka selvitteli kirjoissaan paitsi raamatuntutkimuksen tuloksia myös tutkimusten seurauksia kristillisen uskon kannalta. Erinomainen esimerkki tästä on hänen teoksensa Kristinuskon sydän, joka ilmestyi englanniksi 2003.

Ote Hieronymus Boschin teoksesta Ascent of the Blessed.
0

Kuolema vai hallusinaatio?

Hans Peter Duerr (s. 1943) on saksalainen antropologi ja kulttuurihistorioitsija, joka on kirjoittanut laajasti ihmisen sivilisaatioprosessin eri puolista – niin uskonnosta kuin seksuaalisuudestakin. Duerr on ollut kiinnostunut myös ihmisen tietoisuuteen liittyvistä ongelmista.

Buddha. Kuva: Jonathan Choe/Flickr.
3

Kristittynä Buddhan kanssa

Menneiden aikojen uskonnollisesta monologista on viime vuosikymmeninä pyritty siirtymään uskontodialogiin. Aidossa, hermeneuttisessa dialogissa kumpikin osapuoli myöntää, että sillä ei ole hallussaan lopullista totuutta; miksi muuten edes ryhtyä dialogiin? Siksi osapuolilla on mahdollisuus myös oppia jotain toiselta.

Aivot. Kuva: Obscenity/Freeimages
0

Mielekäs tietopaketti

Ihmisen mieli -kirja perustuu Suomen kulttuurirahaston tukemaan kaksivuotiseen hankkeeseen, Mieli-forumiin, joka kokosi 2007–2008 lukuisia eri alojen tutkijoita työpajoihin pohtimaan ihmismielen saloja. Teoksen yhdeksän kirjoittajaa muodostivat Mieli-forumin johtoryhmän, joka on aidosti poikkitieteellinen.

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.