Ryhdy Vartijan tukijäseneksi

Aikakauslehti Vartija on muuttunut kokonaan verkkojulkaisuksi. Muuttuessaan e-lehdeksi Vartija ei enää peri tilausmaksuja, vaan lehti tulee säännöllisin väliajoin luettavaksi Vartijan nettisivulle.

Vartija tarvitsee kuitenkin edelleen tukea lukijoiltaan, jotta se voi julkaisumuodon muuttumisesta huolimatta jatkaa korkeatasoisena mielipidelehtenä, joka käsittelee uskoon ja uskomiseen, ihmiseen ja kulttuuriin liittyviä asioita rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti.

Mitä tukijäsen saa?

Vartijan tukijäsen saa

  • kaikki lehden numerot heti niiden ilmestyttyä pdf-tiedostoina sähköpostilla
  • e-kirjat heti niiden ilmestyttyä pdf-tiedostoina sähköpostilla
  • toimituksen uutiskirjeen ja kutsuja kiinnostaviin lukijatapaamisiin

Lehden nettisivulle uudet numerot ilmestyvät pari kuukautta myöhemmin. Lukijatapaamisista tiedotetaan vain tukijäsenille.

Näin liityt tukijäseneksi

  1. Maksa tukijäsenmaksu 20 € (opiskelijat ja työttömät 10 €) yhtä lukijaa kohden Vartijan tilille Danske Bankiin, IBAN FI56 8146 9710 2048 59.
  2. Merkitse viestitilaan e-lehden ja e-kirjojen saajan tai saajien sähköpostiosoite ja varmuuden vuoksi myös puhelinnumero. Näin saamme sinuun yhteyden, jos sähköpostiosoitteeseen olisikin tullut kirjoitusvirhe.

Tukijäsenet liittyvät automaattisesti Vartijaa julkaisevan Vartija-aikakauslehden kannatusyhdistyksen jäseniksi, elleivät ilmoita toisin tukijäsenyyden maksamisen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa Matti Myllykoski, matti.myllykoski(at)helsinki.fi.

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.