Sapere aude -sarja

Sapere Aude 6: Petri Järveläinen: Teologisia muistelmia.

Lataa TEOLOGISIA MUISTELMIA.

 

Sapere Aude 5: Matti Myllykoski: Studies on the text of epistula polycarpi

LATAA PDF TÄSTÄ

 

Sapere Aude 4: Bibliographia Vikstroemiana 1953–2021

Arkkipiispa emeritus John Vikströmin teosten, kirjoitusten, puheiden ja haastatteluiden bibliografia kattaa lähes 70 vuoden jakson ja on erionomainen apu tutkijoille ja kaikille Vikströmin teologiurasta ja ajattelusta kiinnostuneille.

Lataa pdf-versio tästä | Lisätietoja

 

Sapere aude 3: Usko ja kritiikki

Ranska on pysynyt suomalaiselle teologialle ja uskontokeskustelulle vieraana kulttuurina. Myös ranskalainen uskontokritiikki on oma maailmansa, joka ansaitsee tulla avatuksi luterilaisessa Suomessa edes muutaman esimerkin avulla. Tässä artikkelikokoelmassa Matti Myllykoski käsittelee viittä aihetta reformaation jälkimainingeista aina omaan aikaamme saakka.

Lataa pdf-versio heti | Lisätietoja

 

Sapere aude 2: Avioero ja pappi

Hannu Sorrin teos Avioero ja pappi on toinen osa Vartijan Sapere aude -julkaisusarjaan. Sorri kuvaa teoksessa kahdeksan nimettömänä pysyttelevän papin kertomukset omista avioeroistaan, niiden syistä sekä vaikutuksista niin itsessään kuin yhteisössään.

Pappien kertomuksissa useat eri näkökulmat kietoutuvat toisiinsa. Keskiöön nousee kysymys kirkon ja useiden muiden uskonnollisten yhteisöjen ylläpitämästä elinkiäisen avioliiton käsityksestä.

Uskonnollis-moraalisten seksuaalinormien ajatellaan suojelevan avioliittoa, mutta pappien kertomuksissa niiden merkitys muuttuu päinvastaiseksi ja jopa tukevat häpeän tuottamista. E-kirja ilmestyi toukokuun lopussa 2016.

Lataa pdf-versio heti | Muut versiot ja lisätietoja

 

Sapere aude 1: Paasikivestä homoiltaan – kirkko ja seksi

Ville Jalovaaran teos Paasikiven diktaatista homoiltaan – Suomen luterilainen kirkko ja seksuaalietiikan murrosvuodet aloittaa Vartijan Sapere aude -julkaisusarjan. Jalovaara kuvaa kirjassaan tapausesimerkein kirkon seksuaalieettisen opetuksen kehitystä 1940-luvun lopulta 2010-luvulle.

Murrosvuosia valottavia tapausesimerkkejä ovat eronneiden vihkimisestä käyty keskustelu toisen maailmansodan jälken, Hannu Salaman Juhannustanssit-teoksen nostattama kohu, arkkipiispa John Vikströmin harhaoppisuussyytökset sekä vuode 2010 Ajankohtaisen kakkosen homoilta.

Jalovaara pohtii kirjassaan myös kirkon tulevaisuusnäkymiä suhteessa seksuaaisuuskysymyksiin. E-kirja ilmestyi toukokuun lopussa 2014.

Lataa pdf-versio heti | Muut versiot ja lisätietoja

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.