Vuosikokous

Vartija-lehden kannatusyhdistyksen vuosikokous järjestetään sähköpostitse viikolla 41. Pyydämme kiinnostuneita ilmoittautumaan sihteerille (matti.myllykoski@helsinki.fi) viimeistään 4.10. Sihteeri lähettää osallistujille esityslistan ja dokumentit.

Kokouksen kulku:

  • Puheenjohtaja avaa kokouksen viestillä kaikille ilmoittautuneille ja nämä kommentoivat saamiaan dokumentteja vastaamalla kaikille listalla oleville.
  • Mikäli huomautettavaa tai selvitettävää ei ole, osallistujaa pyydetään ilmoittamaan hyväksymisensä kaikkiin kohtiin.
  • Sihteeri laatii kommenttien ja hyväksymisen perusteella pöytäkirjan, joka lähetetään kaikille osallistuneille 12.10. mennessä.

Tervetuloa keskustelemaan Aikakauslehti Vartijasta!

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.