valle 100 7 detail.

Vartijan uusi e-kirja julkaistu

Vartijan uusi e-kirja on Matti Myllykosken Studies on the Text of Epistula Polycarpi.

Polykarpoksen kirje on säilynyt vain osittain kreikaksi. Lukujen 10-13 osalta turvaudutaan edelleen latinankieliseen käännökseen. Mielenkiinto käsikirjoituksia kohtaan hiipui 1800-luvun lopulla, kun alkuteksti totuttiin palauttamaan vain yhteen parhaana pidettyyn käsikirjoitukseen. Käsillä olevan teoksen kolme artikkelia pyrkivät osoittamaan, että alkutekstistä kannattaa edelleen keskustella ja että myöhempien käsikirjoitusten paikantaminen omaan kontekstiinsa on mielenkiintoinen seikkailu.

Vartijan e-kirjat ovat ilmaisia ja uuden kirjan voi ladata tästä.


Avatar photo

Kirjoittaja

Tällä nimimerkillä julkaistaan Vartijan printtiversiossa ilmestyneitä juttuja sekä Vartijan vain verkkoon tarkoitetut artikkelit.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.