Vartijan 4/2015 sisältö

Vartijan 4/2015 kansi.Vartijan neljännessä numerossa pohditaan kirkon sisällä kärjistyneitä näkemyseroja, oppia ja uskontokritiikkiä, tutustutaan Suomen ensimmäiseen radikaalipappi Viljo Mömmöön sekä käydään keskustelua ateismista. Anna Vartijan kiinnostavien artikkelien virkistää pimeitä marraskuun iltoja!

Vartija 4/2015 sisältää seuraavat artikkelit:

  • Koskaan et muuttua saa (Matti Myllykoski)
  • Tähän on tultu. Mikä meni pieleen… vai menikö? (Eino Murtorinne)
  • Modernin uskontokritiikin synty. Jéan Bodin, Colloquium Heptaplomeres (1596) (Matti Myllykoski)
  • Viljo Mömmö – Suomen ensimmäinen radikaalipappi (Mikko Ketola)
  • Kaikki rakastaminen on Jumalan rakastamista. Opista ja sen harhasta. (Tapani Rytöhonka)
  • Keskustelua (Kari Enqvist, Hannu Mäkelä)
  • Stimulus: Historiallinen selitys poikineen
  • Vartijan matkassa vuonna 1894

Bonnier pyörsi päätöksensä, ja Vartijan irtonumeroita tulee edelleen olemaan saatavilla Akateemisesta kirjakaupasta. Kannattaa silti tilata!


Avatar photo

Kirjoittaja

Tällä nimimerkillä julkaistaan Vartijan printtiversiossa ilmestyneitä juttuja sekä Vartijan vain verkkoon tarkoitetut artikkelit.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.