Ehkäisy on vanhoillislestadiolaisuuden kuuma peruna. Kuva lainattu mtv.fi:n sivuilta.

Vanhoillislestadiolaisuus ja ehkäisy

Kerrataanpa hieman näitä vanhoillislestadiolaisuuden kannanottoja ehkäisystä eri aikakausina.

Päivämies 1957: 

”Kun me yksityiset kansalaiset, avioparit ja kodit olemme lainalaiseen yhteiskuntajärjestykseen sidottuja, olemme me siinä asemassa myöskin laillistettuun lääkärintoimeen nähden…me myös siirrämme vastuun syntyvyyden aiheelliseksi katsotusta rajoittamisesta kokonaan lääkärin vastuulle.”

Päivämies 2.8.1967:

”Seurakuntavanhinten ja puhujain kokous totesi yksimielisesti ja kristillisyyden aikaisemman kannan mukaisesti, että syntyvyyden säännöstely kaikissa muodoissaan on vastoin Jumalan sanaa ja ei sovi kristitylle.”

Päivämies 1974: 

”Perhesuunnittelu on synti kaikissa muodoissaan. Ei voi tulla kysymykseen kalenterin seuraaminen, ei edes yhteisestä sopimuksesta erillään oleminen…se on Jumalan Sanan mukaan sallittu vain hetkeksi sairauden vuoksi. Mutta sairauttakaan ei saa tehdä pahemmaksi kuin se todellisuudessa on ja näitä tekosyitä käyttää väärään tarkoitukseen.”

Päivämies 14.2.1979:

”Ei milloinkaan eikä missään muodossa ihmiselämän ehkäisy tule Jumalan lapsilla kysymykseenkään. Jumalan lapsina me tiedämme, että se on Pyhä asia Jumalan elämä, ja elämän mahdollisuudet on kätketyt juuri siemeneen. Siksi ei missään muodossa ehkäisyä ole hyväksytty. Vaikka niinkin kävisi että uskovainen äiti taikka lapsi kuolisi synnytyksessä, taikka odotusaikana, niin he pääsisivät taivaaseen.”

Päivämies 12.10.2005: 

”Vaikean sairauden tai muun ylitsepääsemättömän esteen edessä voidaan joutua ratkaisuun, jonka seurauksena uusi raskaus ei ole enää mahdollinen.”

7.9.2014 Helsingin Sanomat:

Lestadiolaisliikkeen johdossa mietitään keinoja, joilla uupumuksen kanssa kamppailevia suurperheitä voitaisiin tukea. Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Viljo Juntunen toivoo, että väsyneet vanhemmat puhuisivat ongelmistaan.

”Tiedostamme perheiden uupumusongelmat emmekä väheksy niitä. Sen sijaan pohdimme keinoja, kuinka perheitä voitaisiin tukea. Vanhempien pitäisi saada tukea esimerkiksi liikkeemme perhe- ja diakoniatyöstä, sisarilloista ja aviopuolisoleireiltä. Myös aviomiehen tuki on hyvin tärkeää.”

Vanhoillislestadiolaisen liikkeen oppi siitä, että ehkäisy on kielletty, ei ole muuttumassa tai lieventymässä. Liike opettaa, että uskova ottaa kaikki lapset vastaan.

”Tämä ei ole muuttunut mitenkään. Otamme erittäin vakavasti sen, että Jumala on elämän ja kuoleman herra”, Juntunen selventää.

Psyykkisiin ja fyysisiin terveydellisiin ongelmiin voi hakea apua terveydenhuollosta, kun kysymyksessä ovat esimerkiksi lukuisten raskauksien aiheuttamat fyysiset terveysongelmat tai uupumus.

”Isä ja äiti tekevät ratkaisun vapaasti omatuntonsa mukaan, emmekä puhu ehkäisystä vaan sairauden hoidosta.”

 

16.10.2014 Yle Uutiset (Viljo Juntunen):

– Haluamme ottaa ne lapset vastaan, jotka Taivaan Isä meille antaa. Sitten on kriisitilanteita, joissa täytyy kuunnella lääkäriä. Sen jälkeen isä ja äiti toimivat haluamallaan tavalla.

 

6.8.2015 Seurakuntalainen:

Lasten vastaanottamiseen liittyvät ratkaisut pohjautuvat vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä Kanniaisen mukaan ”uskon kautta avautuvaan näköalaan elämän pyhyydestä ja Jumalasta elämän antajana”.

Saako vai eikö saa ehkäistä?

Saako vai eikö saa ehkäistä?

 

“– Minulta on kysytty, voiko uskovainen käyttää ehkäisyä äidin vakavaan väsymiseen, mielenterveyteen tai fyysiseen sairauteen liittyvien kysymysten vuoksi. Sairauden hoitaminen on tärkeää. Silti näin henkilökohtaiseen ja puolisoiden yksityiseen asiaan ei kukaan toinen voi antaa yksiselitteistä vastausta. Päätöstä ei voi ulkoistaa toisille tai uskonyhteisölle. Ratkaisut nousevat henkilökohtaisen uskon kautta, Kanniainen linjaa.

– Näin syvällisen kysymyksen esittäjää ei kuitenkaan saisi jättää yksin, vaan häntä on autettava löytämään sellainen ratkaisu, jonka kanssa hän voi hyvällä omallatunnolla elää Jumalan johdatukseen luottaen.”

Päivämies 9.2.2017:

Ensimmäisen uskonkappaleen lausuja tunnustaa: ”Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan.” Ihmisen elämä ei ole sattuman tulosta, vaan jokainen tähän maailmaan syntyvä lapsi on Jumalan luomistyö. Kristitty saa luottavaisesti jättää perheen lapsimäärän Jumalan päätettäväksi. Joillekin Jumala antaa ison perheen, joillekin pienemmän.

Jumalan sanaan sidottu omatunto ohjaa oikeaan

Lasten vastaanottaminen Herran lahjoina on uskovaisille vanhemmille uskonasia, joskin siihen liittyy ilon ja rakkauden tunteiden ohella huolia ja pelkoja sekä kipua. Perheiden tilanteet vaihtelevat, ja aviopuolisot saattavat joutua hyvin erilaisten kysymysten eteen.

—Lapsiperheen keskellä vanhemmat saattavat väsyä. Vanhempien jaksaminen on kysymys, jonka äärelle tulee vakavasti pysähtyä – erityisesti lapsiperheiden äidit tarvitsevat kaiken mahdollisen ja etenkin perheenisän tuen. Äidin ja isän jaksamisessa heidän avio-suhteellaan on suuri merkitys. Aviosuhteen hoitaminen merkitsee samalla koko perheen hyvinvoinnista huolehtimista. Läheisten auttamisen – rinnalla kulkemisen ja tuen – lisäksi tulee tarvittaessa hakeutua ammattiavun piirin.

Jumala voi sallia äidille myös sairautta, minkä vuoksi lääkäri saattaa todeta, että sen aikana äidin uusi raskaus ei ole terveydentilan vuoksi mahdollinen. Kristillisen uskon näkökulmasta myös sairaudet ovat Jumalan tiedossa ja hänen sallimustaan. Vakavan sairauden hoidon aikana on tärkeää, että äiti saa levätä ja parantua sairaudestaan. Tällöin on aina kyse aviopuolisoiden keskinäiseen kunnioitukseen perustuvasta omakohtaisesta ratkaisusta, jossa Jumalan sanaan sidottu omatunto ohjaa kristittyä.

SRK:n puheenjohtaja Matti Taskila Kotimaan haastattelussa 2.7.2017:

Voisiko vanhoillislestadiolaisuus nyt reformaation merkkivuotena avartua ja uudistua tässä asiassa siten, että perhekoosta ja syntyvyyden säännöstelystä päättäminen jätettäisiin pariskuntien omaksi asiaksi ja valinnaksi?

Taskilan mukaan SRK tai rauhanyhdistykset eivät missään tapauksessa määrää ehkäisystä kenenkään puolesta.

– Vanhoillislestadiolaisuus ei ole kieltojen ja käskyjen liike, hän sanoo.

– Kaiken takana on Jumalan sanaan pohjautuva uskonymmärrys. Me opetamme, että Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Tätäkin asiaa on tutkittava Jumalan Sanan opetuksen pohjalta. Ja Jumalan sanaan sidottu omatunto neuvoo uskovaisia myös tässä asiassa.

1.7.2017 Taskila Päivämiehessä:

Taskila kertoo kuulleensa arvioita, että SRK:n julkisuuskuvaa ei pidetä kovin hyvänä. Hän näkee, että sitä voidaan parantaa avoimuudella ja rehellisyydellä.

Nyt tuolle avoimuudella ja rehellisyydelle olisi kovasti kysyntää. Ihan ensimmäiseksi voisi myöntää, että vanhoillislestadiolaisuudessa on esiintynyt ja esiintyy edelleenkin kieltoja ja käskyjä ja sen voi jokainen lukutaitoinen havaita noista yllä olevista lainauksista.

Niissä ei esiinny suoria kieltoja: ette saa ehkäistä tai ehkäisy on kielletty, mutta ”ehkäisy ei tule kysymykseenkään” ja ”ehkäisy ei ole hyväksytty”, tarkoittavat ihan sitä samaa: ehkäistä ei saa. Jokainen tietää, että jos työpaikalla sanotaan: ”työpaikalla tupakointi ei ole hyväksyttyä” tai ”tupakointi työaikana ei tule kysymykseenkään”, se tarkoittaa silloin sitä, että tupakointi työpaikalla on kiellettyä. Jos kieltoa uhmaa, siitä seuraa sanktio, tässä tapauksessa ensin keskustelu esimiehen kanssa ja jos asia ei sillä korjaannu, seuraamuksena on työpaikan menettäminen.

Samoin voi käydä vanhoillislestadiolaisuudessa, jos jotain kieltoa uhmaa ja ei noudata, seuraamus on ensin puhuttelu ja jos se ei tuota toivottua tulosta, joutuu ulos uskonyhteisöstä.

Ja tämä juuri erottaa kiellon esimerkiksi toivomuksesta ja suosituksesta, koska se on ehdoton ja sen noudattamatta jättämisestä seuraa jokin sanktio. Se erottaa myös näkemyksestä ja henkilökohtaisesta mielipiteestä, koska sellainen ei koskaan johda mihinkään toimenpiteisiin.

Jos liikkeessä voisi kuka tahansa kertoa ajatuksensa ehkäisystä – hyväksyy tai ei hyväksy – ilman seuraamuksia, voitaisiin puhua omantunnon vapaudesta ajatella ja toimia niin kuin haluaa. Silloin ei myöskään voisi puhua kielloista ja käskyistä.

Jumala ja lääkäri päättävät lapsilukumääräsi

Kun noita kannanottoja lukee, tämänpäiväinen käsitys perhesuunnittelusta vanhoillislestadiolaisuudessa ainakin minulla kiteytyy seuraavasti:

Ehkäisy on yksiselitteisesti syntiä. Kuitenkin vakavan sairauden kohdatessa on lupa kuunnella lääkäriä ja sitten toimia omantunnon mukaisesti, vasta sitten.

Eli pallo ehkäisemisestä heitetään lääkärin käsiin.

Pallo heitetään lääkärille.

Pallo heitetään lääkärille.

Käytännössä lääkäri päättää tällaisista asioista vain hätätilanteessa, tekee kohdunpoiston tai jotain muuta vastaavaa. Muutoin asia on asiakkaan päätettävissä. Lääkärit voivat suositella ehkäisyn aloittamista, mutta päätöksen tekee aina asiakas itse. Joko nainen tai mies.

Mistä ihmeestä nämä tällaiset kannanotot kumpuavat?

Varmasti ihan aidosti siitäkin, kun oikeasti ajatellaan ehkäisyn olevan kuolemansynti ja jos asiasta ei opeteta oikein, pelätään oman kuolemattoman sielun puolesta. Eli ehkäisy kielletään siihen asti, kunnes lääkärin katsotaan päättävän asiasta toisin ja sitten pariskunta on vapaa tekemään niin kuin haluaa. Lääkäri on epäuskoinen muutenkin, joten hänen kohdallaan ehkäisypäätös, jos se on väärä, on vain yksi synti muiden joukossa.

Epäilen että valta on toinen syy, ja se on julmaa, härskiä ja täysin tuomittavaa, koska jokainen ihminen ymmärtää, miten haastavaa suurperheen kasvattaminen on ja miten usein siihen sisältyy hurjan paljon tuskaa ja kärsimystä.

Opetuksen ja kannanottojen pohjalla on luottamuspula; epäillään, että jos asiasta ei jatkuvasti puhuta, liikkeen jäsenet alkavat toimia asiassa omavaltaisesti. Ja niinhän siinä toki tapahtuisikin, eli oikeassa he ovat niin ajatellessaan.

Puhe uskosta kumpuavasta omantunnon vapaudesta ehkäistä tai olla ehkäisemättä vanhoillislestadiolaisuudessa on valetta. Jos asia olisi niin ihanasti, ehkäisystä ei tarvitsisi puhua puhumasta päästyä, tehdä kannanottoja, pelotella ehkäisijöitä kadotuksella ja kehottaa jaksamaan ottaa kaikki Jumalan lahjoittamat lapset vastaan.

Myös tämä Matti Taskilan lausahdus on pelottelua:

“Kaiken takana on Jumalan sanaan pohjautuva uskonymmärrys. Me opetamme, että Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Tätäkin asiaa on tutkittava Jumalan Sanan opetuksen pohjalta. Ja Jumalan sanaan sidottu omatunto neuvoo uskovaisia myös tässä asiassa.”

Suomennettuna tuo juhlallinen lause tarkoittaa sitä, että uskovainen ei ehkäise ja jos ehkäisee, hän ei ole enää uskovainen ja joutuu kadotukseen.

Tuon lauseen jos ja kun joku uupunut tai vanhemmuuteen täysin sopimaton tai kuka tahansa liikkeen jäsen ottaa tosissaan, hänen elämänsä tulee mitä todennäköisimmin olemaan ihan muuta mitä perheellisyydeltään toivoo ja pahimmillaan järkyttävää kärsimystä ja siinä ovat mukana kaikki perheenjäsenet.

Anteeksi vaan, mutta olen pikkasen verran suivaantunut nyt koko asiaan, koska tiedän tuon juhlallisen kannanoton vähemmän juhlalliset seuraamukset. Niitä todellisuuksia on joutunut taas kuulemaan ja seuraamaan oman kipeän historian lisäksi.

Ihan samalla tavalla kuin hengenvaaralliset sairaudetkin, myös uupumus on asia, joka on otettava vakavasti ja ymmärrettävä, miten isoja ongelmia ja tragedioita siitä voi seurata. Jos suurperheen vanhempi sairastuu uupumukseen, koko soppaa on vaikeampi hallita ja korjata kuin pienperheen kohdalla. Siinä on yhteiskunnan resurssitkin niin tiukilla että paukkuu!

Uupunut vanhempi ei jaksa pitää lapsilleen tarvittaessa kunnolla rajoja. Tämä johtaa helposti siihen, että lapsesta tulee yhä rajattomampi ja tilanne puolestaan ajaa vanhempaa pahempaan uupumukseen ja kierre on valmis. Kohta vanhempi alkaa menettää hermojaan jatkuvasti ja kun karjuminen ei enää auta, kuvioihin tulee mukaan lievä väkivalta. Ja kun sekään ei enää tehoa, otetaan enempi voimaa käyttöön.

Näin saadaan ihan luontaisesti väkivallattomista vanhemmista väkivaltaisia lohikäärmeitä koteihin.

Uupuneet vanhemmat aiheuttavat lapsissaan rajattomuuden lisäksi myös masentuneisuutta, näköalattomuutta, toivottomuutta, arvottomuuden tunnetta, hylkäämiskokemuksia. Nämä ovat vakavia asioita ja voivat johtaa hoitamattomina jopa itsemurhiin.

Väsymistä ja uupumista ei voi kuitata rauhanyhdistyksellä saarnassa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Se ei ole synti vaan olotila, joka vaatii lepoa ja hoitoa. Se taas ei ole mahdollista silloin, jos perheeseen syntyy koko ajan lisää lapsia.

Siihen ei auta kannanotoissa mainitut aviopuolisoleirit eikä vastaavat vaan se, että vanhemmat saavat nukkua yönsä hyvin ja enemmän aikaa huolehtia itsestään. Jos lapsia syntyy jatkuvalla syötöllä, se ei ole mahdollista!

Kuinka suuri lapsilukumäärä on liikaa?

Kuinka suuri lapsilukumäärä on liikaa?

Ehkäisykielto aiheuttaa väkivaltaa myös puolisoiden välille. Vaikka vaimo olisi miten uupunut tai raskaudenpelkoinen tahansa, mies saattaa vaatia itselleen ehkäisemätöntä seksiä. Näistä tilanteista on olemassa lukuisia eri variaatioita, joissa pahimmissa puhutaan törkeästä raiskauksesta. Ei naurata sinua eikä minuakaan, eikä pidäkään naurattaa.

Myös vaimo saattaa vokotella vastahakoisen, raskaudenpelosta seksiä välttelevän miehensä petipuuhiin, jotta lasten vastaanottamisen käsky tulee täytettyä. Tietynlainen raiskaus sekin on. Miestä harmittaa ja pelottaa jälkeenpäin ja jos raskausnakki napsahtaa, voi alkaa aikamoinen syyttely ja kriisi pariskunnan välillä.

– Sinähän se silloin halusit, olit kimpussa ja pakko oli saada.

– Hahhah, montako kertaa aiemmin tilanne on ollut toisinpäin?

Oli se teidän oppinne miten oikea ja raamatullinen tahansa, totuus sen seuraamuksista joidenkin liikkeenne entisten ja nykyisten jäsenten osalta on tuo, mitä tuossa aiemmin kiihdyksissäni kuvasin. Sinua ahdisti lukea se, minua ahdisti kirjoittaa siitä, mutta miten paljon ahdistaakaan niitä, joille tilanne on todellisuutta tänä päivänä?

Ehkäisykieltokannanotot ovat syvältä tuskasta ja kärsimyksestä.


Vuokko Ilola

Kirjoittaja

Oikealta nimeltäni olen Vuokko Ilola. Monet tuntevat minut entuudestaan Kotimaan blogistina. Olen 11 lapsen äiti Kirkkonummelta ja työni on Masalan koulussa koulunkäyntiavustajana ja iltapäiväkerhon ohjaajana.


'Vanhoillislestadiolaisuus ja ehkäisy' kirjoitusta on kommentoitu

 1. 13.7.2017 @ 15.16 Katri

  Teologisesti tämä on mielenkiintoista… VL käyttävät temiä ”jumalan sana” vaikka sillä tarkoitetaan ajallisen yhteisön kantaa ja mielipidettä. Kannanotoista voidaan myös nähdä että tuo ”jumalan sana” on neuvonut tässäkin asiassa usealla eri tavalla. Ei pidä myöskään unohtaa sitä että e-kielto rantautui lestadiolaisuuteen samaan aikaan kun maallikot kaappasivat vallan liikeessä pappishajaannuksessa ja liikeestä ”hoidetiin ulos” ne jotka olisivat sitä keskustelua haluneet käydä nimenomaan sen Jumalan sanan pohjalta. Tästähän likeekeeseen syntyi pelon ilmapiiri jossa tällä ”jumalan sanalla” (ajallien seurakunnan mielipiteellä) määritetään oikean uskon rajat.

  On myös mielenkiintoista se että näissä yhteyksissä käytetään sanaa lapsi vaikka sillä tarkoitetaan alkamatonta elämää. Vielä mielenkiintoisemmaksi menee se että tuo teko tai tekemättä jättäminen ehdollisetetaan oikeaan uskoon. Ja toisaalta kun kyse on kuuliaisuudesta ajallisen seurakunnan neuvoille mikä silloin on uskon kohde? Opetus ehäisemättömyydestä on ristiriidassa myös sen opetuksen kanssa ettei kukaan pelastu teoilaaan. Ja toisaalta myös sen opetuksen kanssa että kaikki synti on samanarvoista.

  Vielä kestämättömämpiä ovat vl väiteet siitä että äidin ja lapsen elämä ovat yhtä arvokkaita, kun kuitekin sillä ei taroiteta lasta vaan alkamatonta elämää. Pelkästään se mahdollisuus siihen elämään katsotaan naisen elämän kanssa samanarvoiseksi. Sekin on mielenkiintoista että suojaamaton seksi nähdään kiistatta oikeaksi teoksi vaikka se ei täytä sitä keskeisintä opetusta – rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tuossa kohtaa tehty valinta johtaa väistämättömästi tilanteeseen jossa rikotaan tätä ”jumalan saanaa” ei vain tässä vaan monessa muussakin kohdassa. Eikä sillä että tehdään parannusta siitä että – liha on heikko – voida milään oikeutaa niitä kaikkia muita valintoja jotka seuraavat yhdestä ainoasta valinnasta.

  On myös epätosi että valinoissa ei olisi sekä yhteisön että SRK sormet pelissä. Niin kauan kun yksilö alistuu tähän ”jumalan sanaan” yhteisö ja SRK ei puutu asiaan. Mutta kun yksilö haluaa tai tekee toisenlaisen valinnan siihen puututaan suoraan tai epäsuorasti sekä SRK että yhteisön taholta. En tiedä kuka vuosi omia henkilökohtaisia tietojani SRK johtokunnan jäsenelle mutta siitä huolimatta olen saanut siltä taholta seuraavanlaisen kannanoton omasta tilanteestani. – Minulla ei ole oikeutta valita sellaista hoitoa jonka jälkeen raskaus ei ole enää mahdollinen ei vaikka se johtaisi miun kuolemaan.Ja niin kauan kuin tämä asia ei minulle näin aukea minua ei voida pitää ihmisenä joka olisi oikein uskomassa. Edustaako tämä kannanotto SRK kantaa vai toimiiko tämä johtokunnan jäsen omavaltaisesti ottaesaan siihen kantaa? Riipumatat siitä edustaako tämä kannanotto ihmisen itsensä vai SRK kantaa tämä ylitää kuitenkin sen teologisen tulkinnan että tuomiovalta ei kuulu ajalliselle seurakunnalle eikä ihmisille. Asia voidaan kääntää toisinpäin – niin kauan kuin tälle johtokunnan jäsenelle ei aukea se että hän on ylitänyt minun uskon tilaani määritellessään ne valtuutensa jota sillä ei tämän seusrakunnan ja sen opetusen valossa ole – voidaanko häntä pitää oikein uskovana? Ja jos me pitäydytään siinä opetuksessa mitä tuo yhteisö jumalan sanana opetaa em henkilöä ei voida pitää oikein uskovana ennen kuin hänen ymmäryksensä tässä kohtaa aukeaa. Ja se ei ole riipuvainen siitä millaiseen valintaan olen em tilanteessa päätynyt.

  Sitten on vielä yksi asiayhteys joka useimmiten halutaan sivuutaa. Naisen elämä = lapsen elämä = suojaamaton seksi. Ymmärtäisin jos tämä liike opetuksesaan kieltäisi sekä abortin että seksin tilantissa jossa se vaarantaa naisen/mihen/lapsen hengen ja/tai terveyden. Yllätys kuitenkin on se että oikeus seksiin ylitää muut oikeudet. Suojaamattomaan seksiin on oikeus avioliitossa vaikka se johtaisi äidin tai lapsen kuolemaan?Vaikka näin pitkälle ei mentäisi onko milään teolla oikeus vahingoitaa muita. Seksi avioliitossa ei vahingoita ketään on väiteenä epätosi – se voi suoraan tai epäsuoraan vahingoitaa monia ja vain seksi jossa nämä seuraukset otetaan huomioon on seksiä joka ei vahingoita ketään. Kuolemaa ja kärsimystä on oikeus hakea suojaamattomalla seksillä mutta ei joillain muilla asioilla. Seksuaalisuudesta on lupa kantaa vastuuta vasta perästäpäin? Ja seksin ja muiden syntien syyyhteys voidaan jätää kokonaan mainitsematta ja tunnustamatta. Ja tätä oikeutetaan ajatuksella jumala on elämän ja kuoleman herra. Jos näin on tässä kohtaa silloin mikä tahansa muu riskikäyttäytyminen pitäisi olla sallittua. Niin lestadiolaiset eivät kuitenkaan opeta.

  Jos liike ei kietäisi vastuutaan niin jumalan kuin yhteiskunnan edessä väittämällä lestadiolaisten valintoja yksilön – jumalan sanaan sidotun omantunnon valinnoiki se ei voisi vältellä vastuustaan. Kantaa on epäilemättä muutettu tähän suuntaan jotta yhteiskunnallisilta sanktioilta vältytäisiin. Jos yhteisö kieläytyy käyttämästä sanaa ehkäisykielto ja käytää sen sijasta sanoja – jumalan sanaan sidottu omatunto – se ei tarkoita ettei sen opetus loukaa ihmisoikeuksia ja ihmisen oikutta päätää seksuaalisuudestaan ja omasta ruumiistaan, lapsiluvustaan jne. Ja jokainen joka kokee joutuneensa painostetuksi suojaamattomaan seksiin vastoin omaa tahtoaan tai kokee joutuneensa tilaan jossa on edes jossainmäärinkään kykenemätön ilmaisemaan tai muodostamaan omaa tahtoaan – tuota opetusta voidaan pitää jossainmäärin (tai kokonaan) seksuaali ja hegellisenä väkivaltana . Muutuuko yhtiskunnan asenne jos tälle lestadiolaisten harjoitamalle tarkoituksellisille argumentointivirheille laitetaisiin piste ja sanottaisiin suoraaan että sen opetus ja toimintatavat sisältävät seksuaaliväkivaltaa johon se painostaa jäseniään uskonnon nimissä. Eiväthän nekään yhteisöt joiden jäsenet ympärileikaavat tyttäriään halua kantaa vastuutaan näistä ”yksilön valinnoista” vaikka yhtiesöt nimenomaan ovat niitä jotka kantavat vastuunsa siitä mistä ei puhuta.

  Vastaa

 2. 14.7.2017 @ 21.21 Minna Väänänen

  Minusta on täysin käsittämätöntä, että vuonna 2017 , joku lahkosaarnaaja voi päättää, mitä kukin kotonaan tekee. Miksi normi ihmisillä on yleensä korkeintaan 4 lasta ? Yleensä kaksi lasta. Eiväthän ihmiset edes tule raskaaksi niin paljon , että voisivat saada 14 lasta saman partnerin kanssa.. Luulisi lestadiolaisten inhoavan seksin harrastamista, jos ovat kaikki niin sikiävää sorttia..
  Naivit haastattelut suvipäiville osallistuvilta suurperheiden äideiltä olivat kuin olisi jutellut suomalaisten kanssa 1970 luvulla. Tiedän että nuoret lestadiolaiset tekevät omia valintojaan.. Mitä ihmettä sänkyhommat kuuluvat jollekin lahkosaarnaajalle ? Vanhalle äijälle? Jokainen käyttäköön omia aivojaan.. ei kai se pastori siellä makuuhuoneessa ole kyttäämässä ? Kenelle kuuluu ? Ei kenellekään muulle kuin perheelle ja vanhemmille, jota asia koskee. Jos joku antaa tällaisten saarnamiesten itseään höynäyttää, on tyhmä j naivi ja johdateltavissa… jälkeenjäänyt ja elää 1800 luvua

  Vastaa

 3. 19.9.2017 @ 20.41 Chester Brain ..

  Tervetuloa Chester Brain Loan Service -palveluun … (Brianloancompany@yahoo.com)

  Oletko liikemies tai nainen? Oletko missä tahansa talousongelmassa tai tarvitsetko varoja oman yrityksen perustamiseen? Tarvitsetko lainan käynnistämään mukavan pienikokoisen ja keskisuuren yrityksen? Onko sinulla matala luottopiste ja sinulla on vaikeuksia saada pääomalainaa paikallisilta pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta? Lainamme ovat hyvin vakuutettuja maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi. Ensisijainen tavoitteemme on auttaa sinua saamaan palvelusi, jonka ansaitset , Ohjelmamme on nopein tapa saada mitä tarvitset hetkessä. Pienennä maksuja, jotta helpotat kuukausittaisten kulujen rasitusta. Vähentää joustavuutta, jota voit käyttää mihinkään tarkoitukseen – lomat, koulutus, ainutlaatuiset ostot

  Tarjoamme laajan valikoiman rahoituspalveluita, jotka sisältävät liiketoiminnan suunnittelu, kauppa- ja kehitysrahoitus, kiinteistöt ja kiinnitykset, velkojen konsolidointi lainat, yritysluotot, yksityiset lainat, kotimaiset jälleenrahoituslainat, joissa on alhainen korko @ 2% per henkilö, yritys ja yritysjärjestöt. Hanki parasi perheellesi ja omasta unelmakodusta myös yleisen lainaohjelman avulla.

  Kiinnostuneita hakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä sähköpostitse: {Brianloancompany@yahoo.com} TAI Whatsapp ja teksti (803) 373-2162

  Kiitos yhteistyöstä
  Chester Brain ..

  Vastaa


Haluaisitko jakaa ajatuksesi?

Kommentoidessa on tarkoitus puhua itse asiasta, ei kirjoittajista. Toimitus poistaa kirjoittajan tai muiden kommentoijien persoonaan menevät halveksuvat, loukkaavat tai vihamieliset kommentit. Jos kommentissasi on linkki, kommentti ei tule heti näkyviin, vaan toimitus tarkistaa sen. Sähköpostiosoitteesi ei tule näkyviin.

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2017.