Sensuroitu.

Vanhan ja Uuden testamentin tekstikritiikin eroista. Vastine Sensuroitu-kirjan kirjoittajille

Kuten toin arviossani esille, olen Uuden testamentin tekstikriitikko ja lähestyin kirjaa luonnollisesti tästä näkökulmasta. Uuden testamentin tekstikritiikin näkökulmasta voidaan tosiaan sanoa, että kirjallisuuskritiikin sotkeminen tekstikritiikkiin on tosiaan ”arveluttavaa tekstikriittistä työskentelyä”. Suurin osa Uuden testamentin tekstikriitikoista haluaa pitäytyä käsikirjoitusnäytössä. Tälle on olemassa hyvät perustelut.

Voidaan kysyä, mitä merkitystä tekstikritiikillä on, jos se ei perustu käsikirjoitusnäyttöön? Eikö siitä tule tällöin kirjallisuuskritiikkiä? Eikö kirjoittajien näkemys tekstikritiikin ja esimerkiksi kirjallisuuskritiikin vuorovaikutuksesta itse asiassa tee tyhjäksi koko tekstikriittisen tutkimuksen? Johtava Uuden testamentin tekstikritiikin konjektuurien puolestapuhuja, Jans Krans, on nimenomaan alleviivannut, ettei kirjallisuuskritiikkiä tule sekoittaa tekstikritiikkiin (The text of the New Testament in contemporary reaearch, s. 617). Kun tämä tulee konjektuurien kannattajalta, se kertoo aika paljon koko Uuden testamentin tekstikriitikoiden asenteesta tähän kysymykseen.

Sensuroitu-kirjan kirjoittajat voivat kyllä olla asiasta eri mieltä tai tuoda esille Vanhan testamentin tekstikritiikin näkemyksiä. Tämä on heidän oikeutensa. Heidän kirjansa kuitenkin käsittelee myös Uuden testamentin tekstikriittisiä kysymyksiä. Eikö siis Uuden testamentin esimerkit olisi kannattanut perustaa laajasti hyväksytylle Uuden testamentin tekstikriittiselle tutkimukselle? Nyt kirjoittajat näyttävät ylenkatsovan oman tieteenalani ansioitunutta tutkimusta. Noudattaako tämä hyviä tieteellisiä käytänteitä? Antaako tämä oikean kuva Uuden testamentin tekstikritiikistä?

Kirjoittajat tuovat vastauksessaan esille, että olisi ollut ”nähdäksemme suorastaan vastuutonta jättää käsittelemättä kirjallisuus- ja redaktiokritiikin tuloksia”. Tämä on varmasti aivan totta. Eikö kuitenkin olisi ollut perusteltua – esimerkiksi tutkimuseettisestä näkökulmasta – kertoa edes muutamalla sanalla näistä muistakin näkökulmista, joita kirjassa käytetään? Kirja on suunnattu suurelle yleisölle, joten kuinka moni oikeasti ymmärtää tarkennuksen: ”Muutokset paljastuvat vertailemalla erillisiä kirjallisia kokonaisuuksia, jotka kuvaavat samoja tapahtumia.”

Voidaan edelleen sanoa, Uuden testamentin tekstikritiikin näkökulmasta, että Markuksen evankeliumin loppuja on tosiaan ainakin neljä. Kirjoittajat voivat olla eri mieltä, mutta Uuden testamentin tekstikriittisessä tutkimuksessa on usein päädytty tällaiseen jaotteluun. Tämä asia selviää hyvin useasta Uuden testamentin tekstikritiikin opuksesta: A textual commentary on the Greek New Testament (Metzger, s. 102–6); The living texts of the Gospels (Parker. s. 124–28); The text of the New Testament (Metzger & Ehrman, s. 322–27). Viimeksi mainittu teos on se kirja, johon Uuden testamentin tekstikritiikistä kiinnostunutta ensiksi kehotetaan tutustumaan. Tässä kirjassa esitetään, erittäin hyvin perustein, ettei Markus loppunut jakeeseen 16:8 (s. 327).

Markuksen evankeliumin lopusta on useita kilpailevia teorioita. Yksi on se, että alkuperäinen loppu on hävinnyt historian hämärään. Tämä idea toistuu jatkuvasti tutkimuskirjallisuudessa (An introduction to the New Testament manuscripts and their texts, (Parker, s. 341). Useat kriitikot siis pitävät Markuksen lyhyttä loppua vanhimpana, mutta epäilevät, ettei Markus alun perin lopettanut kirjaansa siihen. Tämä teorian yhteydessä ei yleensä esitetä teorioita alkuperäisestä lopusta, vaan se jätetään ikään kuin auki. Tästä syystä sitä ei lasketa konjektuuraksi. Tämä selviää tutustumalla tietokantaan The Amsterdam Database of New Testament Conjectural Emendation.

Toisen teorian mukaan (joka kirjassa tuodaan esille) Markus loppui jakeeseen 16:8, jota myöhempi kirjuri täydensi. Tähän voidaan vielä lisätä konservatiiviset tutkijat (näiden määrä on kasvussa), joiden mukaan meidän kirkkoraamatussammekin esiintyvä pidempi versio olisi alkuperäinen. Kun nämä asiat ynnätään yhteen, voidaan sanoa, että varsin suuri joukko Uuden testamentin tekstikriitikoista – sekä edesmenneistä että nykyään vaikuttavista – ei pitänyt jaetta 16:8 Markuksen alkuperäisenä lopetuksena.

Käytin arviossani sanaa virhe, jos jokin asia kirjassa ei täsmännyt Uuden testamentin tekstikritiikin uusimman tutkimuksen tai alan vakiintuneiden käsitysten kanssa.

Luettuani kirjoittajien vastineen olen entistä enemmän vakuuttunut siitä, että vuorovaikutusta Vanhan ja Uuden testamentin tekstikritiikin välillä on Suomessa lisättävä. On istuttava alas ja puhuttava näiden eri tutkimusalojen eroista ja yhtäläisyyksistä. Jos kirjoittajien puheet Vanhan testamentin tekstikritiikin tilasta pitävät laajemmin paikkansa, ovat nämä kaksi alaa erkaantumassa toisistaan. Henkilökohtaisesti en oikein tiedä, mitä tästä pitäisi ajatella.


Pasi Hyytiäinen.

Kirjoittaja

Pasi Hyytiäinen on Helsingin yliopiston teologian tohtori. Hänen eksegetiikan väitöskirjansa vuodelta 2022 on "Changing Text of Acts of the Apostles : Depicting Manuscript Histories Using Computer-Assisted Stemmatological Methods".


'Vanhan ja Uuden testamentin tekstikritiikin eroista. Vastine Sensuroitu-kirjan kirjoittajille' kirjoitusta on kommentoitu

 1. Avatar photo

  16.10.2023 @ 18.28 Tapio Tuomaala

  En ole tutustunut Sensuroitu-kirjaan, koska lukemieni arvostelujen perusteella se on populistista hömppää ja käsittelee itsestäänselvyyksiä.

  Hyytiäinen nosti esiin tärkeän kokonaisuuden: ”Tässä kirjassa esitetään, erittäin hyvin perustein, ettei Markus loppunut jakeeseen 16:8.”

  Olen samaa mieltä, mutta kun kysyn, miksi Mar.16:16 on lisätty suomennoksissa sana kadotus, vedotaan siihen, ettei jae kuuluu alkuperäisiin kopioihin.

  Tästä on hyvä siirtyä seuraavaan kysymykseen: miksi jokainen Ut:n tekstikohta, jossa alkuteksteissä kerrotaan ajallisesta tuhosta, on käännetty muotoon kadotus? Alkuperäinen idea on käännetty päälaelleen, kuten Mar.16:16 osoittaa.

  Olisi paljon muutakin kysyttävää, kuten vanhurskauttamisopista, jota pitäisi kutsua Raamatun kontekstissa oikeamielistämisopiksi.

  Sensuroitu-kirja analysoi neulasia kykenemättä näkemään puita ja metsää. Miten on teologisessa tiedekunnassa?

  Vastaa

  • Avatar photo

   20.10.2023 @ 16.52 Pasi Hyytiäinen

   Havainto jakeesta 16:16 on oikea. Alkutekstissä on tosiaan vain sana tuomita. Kadotus-sana esiintyy sekä -38 että -92 käännöksissä, muttei enää UT2020 käännöksessä. Tuosta perustelusta (ettei jae kuuluu alkuperäisiin kopioihin) en kyllä olisi niinkään varma. Kukakohan on sellaista sanonut? Vai viittaako tuo sitten siihen, ettei Codex Sinaiticus ja Vaticanus (vanhoja koodekseja, muttei alkuperäisiä) sisällä mitään jakeen 16:8 jälkeen…?

   Vastaa

 2. Avatar photo

  16.10.2023 @ 19.21 Teuvo Moisa

  Luin Sensuroitu-kirjan. Suosittelen sitä kaikille, joilla on jotain kristillistä taustaa, koska siinä käsitellään sellaisia asioita, joita esimerkiksi uskonnonopetuksessa ja kirkon opetuksessa piilotellaan. Monilla on Raamatusta virheellisesti se käsitys, että sen tarinat olisivat historiallisesti tarkkoja, vaikka on monia hyviä syitä epäillä niiden todenperäisyyttä.

  Vastaa

  • Avatar photo

   20.10.2023 @ 17.59 Pasi Hyytiäinen

   En sanoisi, että kukaan piilottelee mitään. Kyse on usein vain tiedon puutteesta. Raamatun kertomuksissa on epäilemättä sellaista ainesta, joka ei ole tapahtunut. Toisaalta on paljon, joka palautuu esim. Jeesukseen omiin sanoihin ja tekoihin. Tässä voidaan myös pohtia allegorisesta raamatuntulkinnasta, joka on aika yleistä itäisessä kirkkokunnassa. Siinä oleellista ei ole se, onko jokin oikeasti tapahtunut. Siinä on oleellista se, mitä kohta haluaa kertoa lukijalle. Joku voisi sanoa tämän olevan oleellisempaa kuin se, tapahtuiko asia juuri niin kuin Raamatussa kerrotaan…

   Vastaa

 3. Avatar photo

  17.10.2023 @ 14.07 Matti Heiliö

  Tekstien historiaa koskeva tutkijoiden keskustelu on kiinnostavaa ja asiallista, mutta maallikkona jään kyselemään ollaanko oleellisen äärellä vai yksityiskohtia viilaamassa. Haluaisin katsottavan asiaa aabrahamisen uskontomaantieteen laajuudessa. Olen iloinen siitä eloisasta ja ajoin räiskyvästä debatista, jota kristitty maailma, tutkijat, teologit ja uskonnosta tohkeentuvat maallikot käyvät. Vertailukohtana olisi islamissa kotinsa löytäneiden veljiemme näkemys muuttumattoman totuuden sisältämästä pyhästä tekstistä ja reformaation kaltaisen uudistuksen torjunnasta. Toivoisin, että tämäkin pikku kiista edistäisi läntisen maailman eloon jäämisen kannalta tarpeellista kulttuurihistoriallista analyysiä ja maltillisesti maallistuneen uskontomme rakentavaa roolia Aabrahamin perinnön maanosissa.

  Vastaa

  • Avatar photo

   20.10.2023 @ 17.03 Pasi Hyytiäinen

   En välttämättä sanoisi keskustelua kokonaisuudessaan yksityiskohtien viilaamiseksi. Kyse on kuitenkin perustavanlaatuisista periaatteista, joiden kautta tekstihistoriaa tutkitaan. Kaksi tekstihistorian tutkijaa voi päätyä aivan päinvastaisiin lopputuloksiin, koska heidän tapansa käyttää todistusaineistoa eroaa. Tutkimuksen kannalta ollaan siis aika isojen asioiden äärellä…

   Vastaa

   • Avatar photo

    22.10.2023 @ 15.47 Matti Heiliö

    Ymmärrän ja kunnioitan tutkijoiden pyrkimystä tarkkuuteen. Kommenttini on maallikon kokemusmaailmasta. Kaltaiselleni uutisarvoista on ylipäänsä tieto Raamatun tekstin jännittävästä muokkautumisesta vuosisatojen mittaan ja tähän vaikuttaneista mahdollisista tapahtumakuluista.

    Vastaa


Haluaisitko jakaa ajatuksesi?

Kommentoidessa on tarkoitus puhua itse asiasta, ei kirjoittajista. Toimitus poistaa kirjoittajan tai muiden kommentoijien persoonaan menevät halveksuvat, loukkaavat tai vihamieliset kommentit. Jos kommentissasi on linkki, kommentti ei tule heti näkyviin, vaan toimitus tarkistaa sen. Sähköpostiosoitteesi ei tule näkyviin.

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.