Pyhä Birgitta.

Ulkosuomalaiset teologit amerikkalaisessa maailmassa: ajatuksia Jarmo Tarkin kirjoituksen kontekstista

Eihän tällaisesta keskustelusta voi jäädä pois. Varsinkin kun voi ihanalla suomenkielellä osallistua, mikä on erityinen bonus. Kun olen yli kolmekymmentä yrittänyt teologisoida englannin kielellä, jota maailmalle lähtiessäni ei Suomesta käsin pidetty mitenkään teologisen tieteentekemisen (ja varsinkaan Luther-tutkimuksen) kielenä, on tietenkin vaarana se, etteivät sanani kuulosta siltä, miten modernilla suomella kirjoitetaan teologisesti ja kaikkien tieteen sääntöjen (sic) mukaisesti. (Ja vielä lisätekijänä se, että savolais-karjalaisten tapa kommunikoida ei aina vaikuta tarpeeksi akateemiselta kaikissa seuroissa. Tästä olemme ystäväni tohtori Martti Nissisen kanssa usein naureskelleet, levveellä savon murteella.)

Vartijassa ilmestynyt tohtori Jarmo Tarkin artikkeli alethiologian puolesta, yhdessä tohtori Veli-Matti Kärkkäisen vastineen kanssa, antaa lukijalle aidon kuvan siitä, millaisia ystävyyden sallimia kriittisiä ja hauskoja, ja vaikeitakin, keskusteluja käydään kollegoiden kesken.  Siis kaikkea puidaan ja mikään aihe ei ole ”koskematon” tai niin pyhä, ettei siitä voisi kiistellä, kaikessa kristillisen rakkauden ja kriittisen ajattelun hengessä.

Koska artikkeli ja sen vastine ovat jo mittavia (siis kirjan arvoisia), haluan pitää oman osanottoni lyhyenä ja suhteellisen henkilökohtaisena. Tässä olisikin mielestäni yksi tämän keskustelun suurista anneista: että otetaan reilusti teologisointiin mukaan se oma elämä ja nimetään muokkaavat kontekstit. Tällaista ajattelua vielä pari vuosikymmentä sitten kauhisteltiin epätieteellisenä ja objektiivisuudesta luopumisena, mistä esim. feministiteologeja syyteltiin, kun uskalsivat ottaa esille kokemuksen merkityksen kaiken teologian tekemisessä.  Mikä mullistus tässä onkin tapahtunut – tai tapahtumassa – kun ei riitä systemaattisen teologian opukseen laiha jalkanootti kertomaan kenen teologiasta ja missä kirjoitettuna on kysymys! Muistan hyvin vielä ajat Helsingissä, kun opimme teologista metodia ja neuvona oli keskittyä tutkittavan – yleensä miehen –  ajattelun sisäiseen logiikkaan ja jättää tutkittavan elämän ja tilanteen kuvaus historian tutkijoille. Tästä jaosta olisi sinällään paljonkin kirjoitettavaa, osana sitä teologisten metodien ja kysymysten arviointia, johon Tarkin artikkeli kutsuu.

Ihan ensiksi: Luulen, että puhun meidän kaikkien kolmen suulla kiittäessäni Helsingin yliopistoa vankasta akateemisesta koulutuksesta. Me olemme kaikki sen instituution lapsia ja siellä oppineet argumentoimaan latinalla ja lukemaan alkulähteitä eri kielillä ja ottamaan etäisyyttä tutkimaamme, ettei henkilökohtainen usko(mme) värittäisi tulkintojamme. Suomessa saadulta akateemiselta pohjalta voi olla armollinen ja joustava teologisoinnissa hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa. Varsinkin sieltä teologian laitokselta ja klassisen ”tunnustuksellisuudesta” riippumattoman tieteentekemisen ympyröistä olemme saaneet eväät, joilla on pärjännyt eri tilanteissa, silloinkin kun on tullut kohdattua aivan käsittämättömiä tai uusia kieliä, ja metodeja. Suomalaisina teologeina, pienen maan kansalaisina, me olemme itse kukin aika nöyrällä asenteella purjehtineet maailman teologioitten merillä.

Tällä hetkellä me pastoroimme ja teologisoimme Kaliforniassa, siis hyvin erilaisessa kontekstissa kuin Suomi, siellä villissä lännessä (ja aika villi se länsi toisinaan on). Tästä tulee mieleen muisto ajoilta, jolloin Suomesta ei juuri vielä kollegoita matkustanut Amerikkaan joka marraskuiseen akateemiseen huipputapahtumaan American Academy of Religion ja Society of Biblical Literature, kunnes eksegeettejä alkoi ilmestyä (ensimmäinen suomalainen naama jonka tapasin kyseisessä kokouksessa oli Timo Veijola) ja sitten myös teologeja (kuten Risto Saarinen ja Elina Vuola). Näistä AAR:n ja SBL:n konferensseista tuli myös suomalaisillekin keskeinen kansainvälinen kokoontumistilaisuus, missä saatiin vaikutteita, luotiin suhteita, ostettiin ja kirjoitettiin kirjoja, ja josta aina tultiin kotiin uusin maustein. Vuosi vuodelta oli yhä enemmän suomalaisia osallistumassa huipputieteentekemiseen kansainvälisissä projekteissa, joissa metodia ja kysymyksenasettelua puitiin alati uusiutuvissa merkeissä, ja josta varmaan saatiin hyödyllistä kritiikkiä kuin myös kannustusta oman kotikontekstin ulkopuolelta. On huomionarvoista, (tai ainakin minusta näyttäisi siltä) että suomalainenkin tutkimus on hyötynyt niistä metodologisista innovaatioista, joihin Amerikan mantereella on ollut perinteisesti enemmän lupaa ja jopa odotusta. Helsingin yliopisto hohtaa kansainvälisesti maineellaan huippututkimuksen kotina.

Amerrican Academy of Religion on vetänyt puoleensa myös suomalaisia tutkijoita.

Amerrican Academy of Religion on vetänyt puoleensa myös suomalaisia tutkijoita.

Metodi, se on se syy miksi minä itse asiassa aikoinani lähdin Helsingistä Rooman kautta Bostoniin. Aivan hullaantuneena dogmatiikkaan ja ekumeniikkaan ja teologiseen analyysiin, ja aivan rakastuneena Martti Lutherin teologiaan, ja nauttiessani Tuomo Mannermaan ja Eero Huovisen opetuksesta, minulle tapahtui metodologinen herätyskokemus: osallistuttuani Helsingin yliopiston ensimmäiselle feministiteogian kurssille (jota tarjottiin epävirallisesti), koin tulleeni huijatuksi. Missä ovat naiset teologian maailmasta – siis lähteinä ja tekijöinä? Mannermaa antoi haasteen löytää naisen kirjoittamaa teologiaa keskiajan tai reformaation aikakaudelta. (Ja mihin muuten ovat lähteneet ne monet Lutheria tutkineet naiset?)

Löysin Pyhän Birgitan kirjat, latinaksi ja ruotsiksi. Vertailimme Mannermaan kanssa tutkimuksen arvoa ja relevanttisuutta: Martti Lutherin tekstejä vai Pyhän Birgitan ilmestyksiä? Kumpi olisi arvokkaampaa teologista tutkimusta? Jälkimmäiseen tuli runsaasti apurahastimulaatiota. Eero Huovinen suositteli menoa Roomaan hakemaan lisää materiaalia aiheesta, joka kutkutti laitoksella, jossa oltiin ajan hermolla ja jossa oli vahva keskiajan ja mystiikan tutkimuksen perinne, esim. Seppo Teinosen ruokkimana. Metodia pohdittiin tiiviisti. Teologit jotka avustivat päätöstäni, Mannermaa ja Huovinen erityisesti, myönsivät, että jos haluaisin tutkia teologisin metodein keskiajan naista – mitä he 100-prosenttisesti kannustivat – minun olisi paras lähteä ulkomaille oppimaan metodia. Reformaation naisten tutkimus tai gender-perspektiivin käyttäminen Luther tutkimuksessa vaikuttivat silloin aivan utopistisilta (valitettavasti). Menin apurahoilla Bostoniin, Carter Lindbergin ohjaukseen. Muistan hänen ensimmäisen kysymyksensä: ”Miksi tulit tänne, kun Helsingissä on niin korkea koulutus?” Hyvä kysymys. ”No sitä metodia…” Tästä alkoi metodologinen eksursio historian ja gender studies maailmaan, mikä oli kuin ihmemaa systemaatikkona koulutetulle. Ja kaikki vielä englanniksi, kielellä jolla systematisoituun liittyy omat haasteensa.

Suomessa siis olin oppinut tiukan systemaattisen analyysin. Rajat tulivat vastaan, kun yritin samaa metodia mutkattomasti soveltaa keskiajan näkyjen varassa kirjoittavaan naiseen. Ns. gender studies ja feministitutkimus tulivat luonnollisesti mukaan, mutta niiden sovittaminen perinteiseen systemaattiseen metodiin ja sanotaanko vaikka ”perinteisessä seurassa” ei ollut saumatonta. Suurin taakka oli tällaisen pioneerimaisen tutkimuksen puolustamisessa eri kuppikuntia kohtaan, ja vuosia kestävä haaste oli osoittaa, että kyseinen tutkimus oli ihan oikeasti tieteellistä ja teologisesti tärkeää. Voimia ja osviittaa työhön tuli Bostonin kouluista, joissa keskiajan naisten teologian tutkimista tuettiin ja jossa feministiteologiaan annettiin metodologista koulutusta (Harvardissa erityisesti).

Miksi tästä kaikesta kirjoitan vastineeksi Tarkin syvälliseen ja filosofisesti orientoituneeseen artikkeliin? Koska mielestäni hänen artikkelinsa koskee näitä metodiin liittyviä peruskysymyksiä: mikä tutkimus on teologista, mikä metodi on hyväksyttävää, mihin pohjautuu systemaattisen teologian argumenttien pitävyys, ja kuka tietää ja perustelee miten, mikä on totta? Historiallisesti suuntautuvat ja konstruktiivisesti orientoitavat teologit vastaavat haasteeseen eri tavoin, puhumattakaan esim. feministiteologeista ja vapautuksen teologeista. Kuinka teologian tekeminen tapahtuu tulevaisuudessa ja kenen voimin, on tärkeää pohdittavaa. Hegemonioitten purkaminen kuuluu asiaan ja uusien äänien kuunteleminen, ja riskin ottaminen. Tässä prosessissa vanhat ”totuudet” ja teologian kielet ja argumentit tulevat uuden käsittelyn alle. Ja näin on hyvä, sillä eihän teologiassa voida vain pelata varman päälle ja toistella menneitä ”totuuksia” ikään kuin ajattomina ja itsessään jumalallisina. Ollakseen elävää tiedettä, teologisoinnissa täytyy olla vapaus asettaa kysymyksiä uudelleen, ihan perustekijöistä alkaen. Eikös jo Martti Luther näin todennut?

Luther Playmobil-figuurina.

Luther Playmobil-figuurina.

Lutherista puheen ollen, tänä armon vuonna 2020 (mikä on itse asiassa tärkeä reformaation merkkivuosi): voisiko nykyisessä teologisessa tieteenteossa kuten myös pastoroimisessa ottaa mallia tämän saksalaisen alun alkaen tuntemattoman uuden yliopiston munkki-professorin rohkeudesta ja passiosta oikaista kysymyksenasetteluja ja kyseenalaistaa perinteisiä vastauksia uskon kysymyksiin, silläkin uhalla että niin kirkon kuin valtakunnan ja myös tiedemaailma silmissä voisi tulla pilkatuksi ellei ihan vainotuksi? On myös huomionarvoista se, että Luther oli syvästi kiinnostunut siitä, miten kirkon teologia palveli ihmisiä – niitä kristittyjä jotka eivät ammatikseen spekuloineet mutta joiden uskonelämään ja –harjoitukseen teologien päätöksillä oli suuri merkitys.

Tarkin esittämä kysymys, mikä on totuutta ja mitkä ovat sen kriteerit, tietysti osuu ajan hermoon monessa mielessä, varsinkin kirkollisen opetuksen ja uskonnonharjoituksen suhteen. Kirkon olemassaolossahan on oleellista, että kristityn nimeä kantavat ”uskovat” pitävät joko ”totena” tai muussa mielessä elämälleen tärkeinä tiettyjä perusopetuksia, jotka juonnetaan Nasaretin Jeesuksen elämästä ja opetuksista, ja hänen kuolemaansa ja ylösnousemusta selvittävistä kaanoniin kuuluvista raamatunteksteistä ja niiden tulkinnasta. Usko on tärkeä osa kirkon elämää. Uskon kaavat ja mallit ovat pitkälti tulleet akateemisilta kirkon opettajilta, jotka ovat määritelleet totuusasioita. Kirkon perusrakenne ja toiminta ja auktoriteetti liittyvät olennaisesti niihin päätöksiin uskonnollisista totuuksista, joita ilman kirkosta instituutiona tulisi jotain muuta mitä se on tähän asti ollut. Jos otetaan totuuskysymys pois kirkon elämästä ja kristillisestä uskosta, mitä jää jäljelle? Tai, miten muuten voisi totuuskysymyksiä lähestyä kuin mitä on perinteestä opittua? Mitkä kysymyksenasettelua ja orientaatiot voisivat toimia tänään kristinuskosta kiinnostuneelle?

Onko vielä sellaisia ihmisiä, jotka kiinnostuisivat kirkosta ja sen opetuksista? On. Ihmiset ovat ainakin uteliaita kristinuskon suhteen, uteliaita, varsinkin jos he ovat siitä jo ehtineet vieraantua. Paljon on pelissä, kun seurataan, miten haasteeseen vastataan. Kirkon ja sen opetuksen auktoriteettia ei voi pitää itsestään selvinä. On uudelleen neuvottelemisen ja opetuksen aika.

Kuten Tarkki mainitsi, seurakuntamme USA:n länsirannikolla, joka on radikaalisti tullut yhteen pandemian aikana kun olemme zoomailleet jumalanpalvelukseen eri paikkakunnilta, on hyvin erilainen työkenttä suomalaiseen luterilaiseen kirkkoon verrattuna. Suurin osa on uskonnosta vieraantuneita ihmisiä, monet elävät suhteellisen juuretonta elämänvaihetta, kun ovat esimerkiksi työkomennuksella USA:ssa tai ovat tulleet sinne opiskelemaan tai eläkkeelle – ja onhan mukana myös maassa jo kauan asuneita, joille on jäänyt muistoon tietynlainen kirkollinen elämä.

Osalla seurakuntalaisista on muistoissa kirkko, joka on läsnä, kun sitä tarvitsee, esimerkiksi kasteen, häitten, ja kuoleman kanssa. Suurin osa näistä ihmisistä luottaa siihen, että kirkko on ja toimii ilman heidän panostaan, tai dollareitaan. (Suomessahan kirkon toiminta rahoitetaan verovaroilla, toisin kuin USA:ssa, jossa kaikki pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja antamiseen.) Osa muistelee lapsuudenuskoa ja kirkkoa ja haluaa laulaa virsiä vanhasta virsikirjasta. Osa taas kokee kirkon epärelevantiksi, vanhanaikaiseksi, ja satuihin uskomisen paikaksi. Osalla on niin vieraantunut olo kristillisyydestä, ettei heidän kanssaan ”saa” puhua kirkollisen uskonnon kielellä. Kaikkia ainakin jossain määrin kutkuttavat elämän ja kuoleman kysymykset, ja kaikki jollain tasolla kaipaavat yhteisöää, johon kuulua. Toiset puhuvat englanniksi, toiset suomeksi, ja osa siltä väliltä. Suomalaiset asuvat eri paikkakunnilla ja ovat töissä eri puolilla yhteiskuntaa, vieraalla maalla kaukana ja kotisuomea ainakin jonkin verran kaipaavana. Näitä ihmisiä uskollisesti ja uskaliaasti on kokoontunut suuri määrä sunnuntaijumalanpalveluksiin, joita tarjotaan suomalaisille Suomen kirkon toimipisteistä (Florida, New York – Washington DC sekä Kalifornia – Teksas – Mexico City).

Miten tällaisessa kontekstissa puhutaan uskosta ja uskon asioista, miten tullaan jumalanpalvelukseen? Ei todellakaan voi luottaa, että uskon asioille olisi yhteinen kieli, jonka kaikki olisivat oppineet, tai jonka kaikki hyväksyisivät kohdallaan. Ei voi olettaa, että olisi yhteinen ymmärrys siitä miksi uskonto merkitsee ja mitä kristinuskolla on annettavaa. Ei voi olettaa eikä opettaa että ”uskokaa vaan”. On jännittävä ja kutkuttava tilanne, jossa pitää aloittaa ikään kuin alusta, matkustaen ajassa sinne kristillisen kirkon alkupäiviin Jeesuksen aikaan, ja sieltä ammentamaan tiedonjyväsiä ihmisille uudelleen jauhettavaksi: ns. jeesustelu ei pure, mutta Jeesusta kohtaan on syttynyt uusi kiinnostus ja häneen liittyvät opetukset koetaan henkilökohtaisella tasolla merkitseviksi. Pandemia on luonut uudenlaisen tilanteen: henkinen hätä on suuri, ja kirkolla on tilaisuus vastata tarpeeseen niillä eväillä, jotka kirkolle on annettu. Mutta ei niin, että annetaan kylmentynyttä tai jopa pilaantunutta henkistä ruokaa vaan tuoretta. Uutta. Raikasta. Älyä ja sydäntä elävöittävää. Ja vielä sellaista jonka voimilla voi tätä rikkoontunutta maailmaamme parantaa.

Puhun asiasta sen kokemuksen perusteella, mikä on tullut Tarkin vetämästä Suomi-kirkosta länsirannikolla varsinkin pandemian aikana. Jumalanpalveluksesta ja saarnasta – ja musiikista olennaisena osana niin sanan julistamista kuin myös sielunhoitoa ja hengen piristämistä –  on aika nopeasti muodostunut hetki, jossa opetellaan uskon kieltä uudelleen, ja luodaan hengellistä hetkeä jossa on lupa olla, hengittää, kysellä, ja uskoa – tai ei. Suomi-kirkkoon Zoomissa voi tulla nimettömänä ja pimeän ruudun takana. On tullut luoduksi tila, mihin voi uskaltaa tulla ujokin ja epäileväkin ja ihminen, joka kokee olevansa ilman minkäänlaista uskoa. Musiikilla on ollut valtavan suuri merkitys tässä kirkon uudelleen rakentamisessa.

Samoin saarnoilla, joissa pandemian alusta alkaen on puhuttu uskon perusasioista avoimesti ja kriittisesti, opetuksen ja rukouksen hengessä, kysellen ja henkilökohtaisesti. Saarnoista on tullut tilaisuus opettaa ja kutsua kyselemään, ja pohtimaan kristinuskon merkitystä elämän eri suunnilla. Seurakunta on ilahtunut pappien välisestä akateemisesti virittyneestä keskustelusta osana saarnaa. Ihmisiä selvästikin kiinnostavat teologiset kysymykset ja niiden pohtiminen enemmän kuin valmiiksi pureskeltujen uskonkappaleitten kritiikitön vastaanottaminen. Ihmiset haluavat olla teologisissa keskusteluissa mukana. Niihin sanallisesti osallistuminen on vielä haasteellista, koska kynnys on aika korkea ja kestää aikansa ennen kuin teologoisointi vapautetaan akateemisesti koulutettujen ihmisten otteesta. Tässä on hyvä haaste tämän päivän teologisoinnille: avata ovia ja ikkunoita osallistujien ja keskustelujen sisältöjen ja suuntien suhteen.

 

Artikkelikuvassa Pyhä Birgitta.


Kirsi Stjerna.

Kirjoittaja

Kirsi Stjerna on systemaattisen teologian professori Kalifornian Luterilaisessa yliopistossa.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.