Vartija-lehtiä vuosien varrelta.

Tärkeää asiaa Vartijan lukijoille

Vartija täyttää kahden vuoden kuluttua 130 vuotta, mikäli Luoja suo ja viskaalit sallivat. Viskaaleilla on asiassa arvattua suurempi osa, sillä Vartijan tulevaisuus on vaarassa, eikä se ole ensisijaisesti Luojasta kiinni (voi meitä vähäuskoisia!). Tärkeä osa Vartijan budjetissa on nimittäin ollut opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain myöntämällä kulttuurilehtien tuella. Pelkillä tilausmaksuilla Vartija ei ole pystynyt hoitamaan taloudellisia sitoumuksiaan.

Täksi vuodeksi OKM asetti uudet kriteerit tuen myöntämiselle, sinänsä ymmärrettävästi hallituksen rajujen budjettileikkausten vuoksi. Ne koituivat kohtalokkaiksi Vartijalle, sillä vaikka Vartija täyttikin seitsemän kahdeksasta kriteeristä, yhdessä jäimme vajavaisiksi, nimittäin levikin suuruudessa. Ministeriön edellytys lehdille oli 800 kappaleen levikki. Vartijan levikki on ollut korkeimmillaan 1960-luvulla, jolloin se oli 900–1000. Sen jälkeen levikki on laskenut melkein puoleen näistä huippuajoista. Lehti menetti levikkikriteerin vuoksi melkoisen siivun tuloistaan. Vartija ei ollut ainoa lehti, joka jäi jyrän alle, vaan kohtalotovereita löytyy. Se tuskin paljon lohduttaa Vartijan lukijoita, toimitusta ei ainakaan. Olemme yrittäneet löytää rahoitusta muilta tahoilta, mutta tällä hetkellä tuen tarvitsijoita on paljon, ja säätiöt hukkuvat hakemuksiin. Emme ole onnistuneet.

Olemme joutuneet tekemään “kipeän päätöksen”, kuten poliitikot ovat viime kuukausina toistuvasti todenneet eri suuntiin. Vartija ei suinkaan lopeta, mutta painettu Vartija jää näillä näkymin historiaan, kun tämän vuoden viimeinen numero on joulukuussa ilmestynyt. Vuonna 1888 aloittaneen, mielestämme varsin merkittävän, lehden historia on tullut käännekohtaan. Vartijaahan ovat vuosikymmenten kuluessa luotsanneet sellaiset suomalaisen teologian ja kirkon merkittävät tekijät kuin Antti J. Pietilä, Martti Simojoki, Erkki Niinivaara, Antti Alhonsaari, Simo Knuuttila, Irja Askola, Martti Mäkisalo ja Heikki Räisänen. Vartija on muuttunut aikojen kuluessa puhtaasti kirkollisesta ja konservatiivisesta lehdestä riippumattomaksi mielipidelehdeksi, jonka tunnus on nykyään ”ihminen usko kulttuuri”. Vartija on Suomen lisäksi seurannut aktiivisesti kansainvälisiä ilmiöitä ja tapahtumia. Viime vuosina Vartija on julkaissut vuoden useita erikoisnumeroita, joissa on käsitelty sekularisaatiota eri eurooppalaisissa pääkaupungeissa. Linjaltaan Vartija tulee julkaisumuodon muuttumisesta huolimatta edelleen jatkamaan korkeatasoisena mielipidelehtenä, joka käsittelee uskoon ja uskomiseen, ihmiseen ja kulttuuriin liittyviä asioita rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti.

Lehden jatkamisen suhteen ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi jää sen muuttaminen sähköiseksi, lukijoille kokonaan ilmaiseksi lehdeksi, jolloin sen on mahdollista hakea ministeriöltä e-kulttuurilehdille annettavaa tukea. Senkään saaminen ei tietenkään ole kirkossa kuulutettu, ja se ratkeaa vasta loppukeväästä 2017, jolloin ministeriö seuraavan kerran jakaa tukensa e-lehdille.

Sähköinen julkaiseminen sinänsä ei ole Vartijalle mitään uutta, sillä vuodesta 2012 lähtien lehdestä on ollut myös nettiversio www.vartija-lehti.fi, jolla on julkaistu lähes pelkästään sitä varten kirjoitettuja juttuja, jotka eivät siis ole ilmestyneet painetussa lehdessä. Samoin vuodesta 2012 on toiminut aktiivinen Vartijan Facebook-sivu. Vartija on lisäksi julkaissut vuodesta 2012 lähtien viisi e-kirjaa, jotka ovat ilmaiseksi ladattavissa Vartijan nettisivulta. Koko lehden muuttaminen sähköiseksi on tietyssä mielessä johdonmukaista jatkoa aiemmalle kehitykselle, mutta ilman ulkopuolista rahallista tukea sekään ei onnistu.

Muuttuessaan e-lehdeksi Vartija ei enää peri tilausmaksuja, vaan lehti tulee säännöllisin väliajoin luettavaksi Vartijan nettisivulla. Vartija tarvitsee kuitenkin edelleen tukea lukijoiltaan. Alla ovat ohjeet Vartijan kannatusyhdistyksen vuotuista jäsenyyttä varten. Haluamme pitää huolen siitä, että tukijäsenyys tuo mukanaan sekä palveluita että etuja. Kun Vartija menettää pienen, mutta korkeatasoisen tilaajakantansa, se ei kuitenkaan lopeta yhteydenpitoaan tukijoihinsa. Päinvastoin, tämä voi olla alku uudenlaiselle yhteisölle, jota kiinnostavat samat inhimilliset, hengelliset ja kulttuuriset kysymykset.

Mikko Ketola
Matti Myllykoski


Ryhdy Vartijan tukijaksi!

Vartijan kannatusyhdistyksen jäsen saa kaikki lehden numerot ja e-kirjat välittömästi niiden ilmestyttyä pdf-tiedostoina sähköpostiinsa. Lisäksi hän saa toimituksen uutiskirjeen ja kutsuja kiinnostaviin lukijatapaamisiin. Lehden nettisivulle uudet numerot ilmestyvät kaikkien luettaviksi pari kuukautta myöhemmin. Lukijatapaamisista tiedotetaan vain lehden tukijoille.

Tukijäsenmaksu 20 € (opiskelijat ja työttömät 10 €) yhtä lukijaa kohden vuodelle 2017 maksetaan lehden tilille Danske Bank 800010–64635, IBAN-muodossa FI56 8146 9710 2048 59. Viestitilaan maksaja merkitsee e-lehden ja e-kirjojen saajan tai saajien sähköpostiosoitteen ja varmuuden vuoksi myös puhelinnumeron. Lisätietoja asiasta antaa matti.myllykoski(at)helsinki.fi.


Avatar photo

Kirjoittaja

Tällä nimimerkillä julkaistaan Vartijan printtiversiossa ilmestyneitä juttuja sekä Vartijan vain verkkoon tarkoitetut artikkelit.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.