Dialogos San Marinossa. Lähde: Wikipedia (AlmaKrese). Lisenssi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Kristinuskon islamkritiikin ylilyönnit

Kristinuskon ja islamin suhde on Euroopan tulevaisuuden ja maailmanrauhan kysymys. Asiapitoisen dialogin sijasta näemme valitettavan usein vihaa ja syytöksiä. Ääri-islamilainen terrori visioi maailman kahtiajakoa. Jos vastassa on  kristinuskon taholta vastaava jyrkkyys, tulokset eivät ennakoi hyvää.

Amerikkalainen evankelista Jay Smith on tässä mielessä ristiriitainen hahmo. Arkinen nimi ei paljasta, miten erikoinen elämäkerta on kyseessä. Jay syntyi 1953 Intiassa Himalajan rinteessä lähetyssaarnaajien perheeseen. Hän opiskeli baptisti-suunnan teologisissa oppilaitoksissa Pennsylvaniassa BA- ja sitten MA-tutkinnon, mutta kiinnostus islamin uskontoa kohtaan johti suorittamaan toisen maisteritutkinnon Kaliforniassa (MA in Islamics, Fuller Theological Seminary) ja lopulta PhD-opintoihin Australiassa (Melbourne School of Theology). Kutsumuksensa oli paneutua islamin apologiaan eli ymmärtämään islamin uskonnon teologiaa, historiaa ja ajattelua. Hän toimi lähetystyössä Senegalissa 1987–1992 ja sen jälkeen Lontoossa, jossa jatkoi opintoja (Oriental and African studies). Vuoden 2001 terrori-iskun jälkeen hänen työnäkynsä muuttui neutraalista islamin apologetiikasta kriittiseen polemiikkiin ja teologiseen debattiin.

Olen vakuuttunut, että ihmiskunta tarvitsee vuoropuhelua islamin ja kristinuskon sekä yhteisen esijuuremme juutalaisuuden kesken. Vihan ja piikittelyn sijasta tarvitaan syvälle ulottuvaa analyysia. Tässä suhteessa Jay Smith on tärkeä lähde, mutta samalla ikävä esimerkki. Olen pahoillani islamia seuraavien maltillisten kansalaisten puolesta ja jyrkästi eri mieltä Jay Smithin valitsemasta väittelyn logiikasta, vaikka useat faktat ovat ilmeisen totta. Hänen perehtyneisyytensä islamin historiaan, teologiaan, kirjallisiin lähteisiin, tiedon aukkoihin ja tradition kyseenalaisiin väitteisiin on tehnyt hänestä kiistattoman asiantuntijan, luennoitsijan ja poleemisen vaikuttajan. Hän on pelotta hakeutunut islamin tutkijoiden ja auktoriteettien vastapuoleksi keskusteluihin ympäri maailmaa. Esiin kaivamansa tietoaineisto on mykistävä, huolellisesti argumentoitu ja terävä, suorastan tyly kritiikki useita jyrkän islamin keskeisiä väitteitä kohtaan. Nämä kriittiset huomautukset merkitsevät islamin piirissä eläville ystävillemme kutsua ja kehotusta hakeutua historialliskriittisen teologian ja ajatustavan piiriin. Tämä ei merkitse uskonnon hylkäämistä tai pilkkaa, vaan jäykistyneen tradition ja sokean lukutavan korvaamista, silmien aukaisemista ja kritiikin kuuntelemista.

Islamin alkuperän kysymysmerkit

Jay Smithillä on kuitenkin rajoitteensa. Hän vaikuttaa olevan kirkkonsa peruja fundamentalistisen tunnustuksen edustaja tavalla, jossa on ummistettu silmät oman uskontomme kysymysmerkeiltä. Kriittinen katse tulisi suunnata tasapuolisesti kaikkiin Aabrahamin perinteen suuntauksiin. Hänen islamkritiikkinsä on terävää silloin kun se nojaa historian faktoihin, ei islamin moittimiseen kristinuskon dogmipuolustuksen poteroista. Hän osoittaa pyhän kirjan sanatarkan lukemisen myrkyllisiset seuraukset mutta on ilmeisen haluton kritisoimaan oman kirkkonsa sokeaa jakeiden resitointia ja dogman pinnallista käsiteanalyysiä. Pyydän lukijaa ottamaan tämän huomioon ja keskittymään islamin ja Koraanin asiaperusteiseen kritiikkiin. Tässä luento, jonka hän piti Calvary Chapel kirkossa Kaliforniassa 2023. Tuore luento otsakkeella “The Truth About Islam’s Origins” on vuodelta 2024. 

Kiistattoman asiantuntemuksen vuoksi Jay Smith nauttii ilmeistä kunnioitusta myös islamin auktoriteettien piirissä. Julkisista debateista mainittakoon 20 vuoden aikana useat julkiset väittelyt Lontoon Hyde Parkin Speaker’s Corner tapahtumissa. Elämme maailmassa keskellä islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon kohtaamista ja näkyvissä on huolestuttavan sivilisaatioiden törmäyksen merkkejä. Väkivallan ja katkeruuden sijasta Aabrahamin perikunnan tulisi löytää tie keskustelevaan, ymmärrystä ja sovintoa hakevaan dialogiin. Jay Smithin esittämä historiallinen ja islamin opetusta koskeva tietoaineisto on vavisuttavaa mutta solvaava ja oman kirkkonsa fundamentalismia tihkuva vuodatus vaatisi filtteriä.

Robert Spencer ja Jihad Watch

Toinen islamia arvosteleva polemisti on Robert Spencer. Kokonaan toinen tausta kuvaa tätä teräväkielistä älykkösoturia. Robert Spencer syntyi Turkista emigroituneeseen kreikkalaisortodoksiseen perheeseen. Hän liittyi myöhemmin Rooman kanssa liitossa olevaan bysanttilaiseen kirkkoon (Melkite Greek Catholic Church) . Hänen raju islam-kritiikkinsä johti kahnaukseen roomalaiskatolisen kirkon kanssa, maahantulokieltoon Britanniaan jne. Hän on palannut kreikkalaisortodoksiseen kirkkoon ja on ääri-islamia vastustavan järjestön Jihad Watch’in perustaja. Vuonna 2010 hän perusti yhdessä äärioikeistolaisen, salaliittoteoriaa viljelevän Pamela Gellerin kanssa järjestön Stop Islamization of America.

Jay Smithin paneutuminen historiaan ja tosiseikkoihin, epävarmuuksiin ja ilmeisiin erehdyksiin on edistyksen tärkeä avain. Robert Spencer on toinen esimerkki poleemisista tiedonlähteistä, joihin tulisi uskaltaa paneutua. Seuraava esitys käy esimerkkinä vuodelta 2015

Häneen liitän saman varoituksen. Kristityn ja muslimin tulisi kuulla asiaperusteinen analyysi mutta sulkea korvat avoimelta ja kätketyltä halveksunnalta. Useat maltilliset ja maallistuneen islamin edustajat ovat vilpittömän ystävyytemme arvoisia. Jyrkät ilmoitususkon julistajat ovat eri asia.  Islamin opetus koskien kristinuskoa ja juutalaisuutta – Koraaninsa sanatarkasti lukevien fundamentalististen oppineidensa mukaan (Jay Smithin ja Robert Spencerin mukaan) on suunnilleen seuraava. Jumala oli saattanut ikuisen totuutensa ihmiskunnan tietoon profeettojen välityksellä, joista Mooses ja Jeesus olivat kiistattomia. Kirjan kansat ovat kuitenkin pilanneet, vääristäneet, laimentaneet ja siis sekoittaneet sanoman, minkä vuoksi Muhammedin tuli ilmestyä korjaamaan asia, sanelemaan uusi kirja ja perustamaan oikea valtakunta. Islamistisen terrorin harjoittajat saavat oikeutuksen mullaheilta, jotka löytävät Koraanista jakeet, jotka oikeuttavat jopa vääräuskoisten kidutuksen, mestaamisen ja pakottamisen. Maltillisen rauhantahtoisen islamin tulisi katsoa avointen silmien ja omantunnon kanssa näitä opetuksia ja sanoutua irti vihan ikeestä.

Larycia Hawkins ja huiviskandaali

Jay Smithin apologian taktiikasta sopii kertoa tämä tapaus. Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteinen tärkeä ainesosa on monoteismi, usko yhteen Jumalaan. Tämä tärkeä detalji voisi olla keskinäistä ymmärrystä edistävä alku, mutta Jay Smith katsoo asiakseen – monien dogmaattisten teologien tavoin –  vakuuttaa, että kristinuskon ja islamin jumala ei voi olla sama.

Vuonna 2015 maineikkaassa kristillisessä Wheton Collegessa opettanut Larycia Hawkins protestoi tätä väkinäistä kiilan lyöntiä vastaan ja solidaarisuuden eleenä puki ylleen hijab-huivin. Tämä ele sai ymmärrystä opiskelijoiden ja jopa opettajatovereiden keskuudessa. Larycia sai potkut. Väitän, että tämä Jumalan ja Allahin dogmipoliittinen erottelu on typerä ja vahingollinen tapa edistää uskontodialogia. Sen sijaan esitän islamia seuraaville lähimmäisille, oppineille ja tutkijoille haasteen. Perehtykää mainittujen islamin teologiaa kritisoineiden asia-argumentteihin huolella ja käynnistäkää uskovien keskuudessa samanlainen reformaatio, joka ravisteli kristinuskoa 1200/1500/1800-luvuilla ja jatkuu edelleen. Historialliskriittinen teologia ja kirjoitusten lukutapa voi rakentaa todellista yhteyttä ja uudistaa radikaalien ja konservatiivisten voimien repimää uskontoa.

Mekka-nimisen kaupungin hämärän peitossa oleva historia, Koraanin tekstien alku ja kirjan syntyprosessi tulisi avata. Erityisen tärkeätä on katsoa avoimesti islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon keskinäiseen riippuvuuteen. Islamin synnyn aikaan Arabian niemimaalla ja Lähi-idässä oli takana yli tuhannen vuoden verran juutalaisen uskonnon ja kirjoitusten historiaa, 600 vuoden ikäinen kristinuskon perinne jne. Tämä sukulaisuus, vaikutteet, lainaukset, rituaalien, kulttuurin ja myyttien siirto tulisi avata, tunnustaa ja analysoida. Jotkut myyttiset uskomukset ovat erityisen tärkeitä asettaa tutkivan suurennuslasin alle, kuten esimerkiksi mystinen yöllinen lento Mekasta Jerusalemiin.

Liberaali kristinusko uskaltautuu kyseenalaistamaan useita omia käsityksiämme tai ainakin luomaan omantunnon vapautta niille, joiden mieli ei taivu ajatuksen traditioiden mutkille. Toivoisin maltillisen islamin piirissä samanlaista ravistelua, jolloin voisimme tarttua ojennettuihin käsiin aitojen yli.

Artikkelikuvassa Dialogos San Marinossa. Lähde: Wikipedia (AlmaKrese). Lisenssi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.


Avatar photo

Kirjoittaja

Matti Heiliö on filosofian tohtori ja dosentti Lahdesta.


'Kristinuskon islamkritiikin ylilyönnit' kirjoitusta on kommentoitu

 1. Avatar photo

  5.4.2024 @ 12.11 Markku Nieminen, sairaalapastori (el), psykoterapeutti

  Matti Heiliön kristinuskon ja islaminuskon välisen dialogin herättelyyn voisi liittää uskontojen psykodynaamisen tutkimustarpeen vättämättömyyden.
  Kristillisten kirkkojen merkityksellisyys maailmanyhteisössä edellyttäisi lisääntyvää tietoisuutta uskontojen psykologisista, tiedostamattomista juurista.
  Uskontojen psykohistoriallinen tutkimus on välttämätöntä maailmantilanteessa, jossa ne ovat osallisina ja tosiasiallisena käyttövoimana poliittisten erimielisyyksien eskaloitumisessa.
  Erilaiset uskonnollisuuden ääri-ilmiöt osoittavat uskontojen tiedostamattoman, tunteenomaisen luonteen ja psykodynaamisen selvittelytarpeen.
  Suomalaisen teologisen psykohistoria-tutkimuksen keskeinen vaikuttaja on ollut psykoanalyytikko, teologian tohtori Matti Hyrck (1942-2014).
  Psykodynaamisen uskontotutkimuksen mukaan tiedostamattoman sielunelämän vaikutus ulottuu ihmisen jumalakuvan muodostumisesta hänen muihin uskonnollisiin mielikuviinsa, elämyksiinsä ja kokemuksiinsa. Uskonnot saavat oleellisen ilmennyksensä yksilön kehityksellisten vaiheiden, psyykkisen dynamiikan puitteissa.
  Muiden rajoitustensa ohella ihminen on myös tältä osin sidottu piilotajuntansa luomiin tunnevaltaisiin mielikuviin ja rajoituksiin.
  Koska psykodynaamiset havainnot koskettavat ihmisen käsitystä itsestään, on niitä kohtaan tunnettu defensiivisyys, puolustuskannalle asettuminen, ymmärtettävää. Uskonnollisten ilmiöiden psykodynaamiset ymmärtämisyritykset herättävät tunteenomaista vastustusta. Ne ovat kuitenkin välttämättömiä yritettäessä säilyttää maailmanrauha.

  Vastaa

  • Avatar photo

   10.4.2024 @ 9.32 Matti Heiliö

   Kiitän tärkeästä ja syvästi viisaasta kommentista. Mielen syvyyden voimat ja psykohistoriallinen näkökulma uskonnon ilmiöihin on todella olennaista.

   Vastaa


Haluaisitko jakaa ajatuksesi?

Kommentoidessa on tarkoitus puhua itse asiasta, ei kirjoittajista. Toimitus poistaa kirjoittajan tai muiden kommentoijien persoonaan menevät halveksuvat, loukkaavat tai vihamieliset kommentit. Jos kommentissasi on linkki, kommentti ei tule heti näkyviin, vaan toimitus tarkistaa sen. Sähköpostiosoitteesi ei tule näkyviin.

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.