Kirkollisen päätöksenteon hermeneutiikasta

Osallistuin kirkolliskokouksen perustevaliokunnan jäsenenä samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimystä puoltavan aloitteen käsittelyyn (edustaja-aloite 1/2017). Kuuluin valiokunnassa siihen vähemmistöön, joka jätti eriävän mielipiteen mietinnöstä. Olen siis eräänlainen kokemusasiantuntija mietinnön syntyvaiheita analysoitaessa, mutta olen samalla myös osapuoli kyseisessä keskustelussa. Olen piispana läheltä seurannut teologista keskustelua kirkossamme ja itse aktiivisesti ottanut osaa siihen. Pyrin tässä kirjoituksessani erittelemään … Jatka artikkelin Kirkollisen päätöksenteon hermeneutiikasta lukemista