riekkinenkirjainvaihenki.

Kirjain vai henki

Wille Riekkinen (s.1946) on teologi, joka on toiminut lukuisissa kirkon tehtävissä, mm. Kuopion hiippakunnan piispana. Riekkisellä on monipuolinen akateeminen ura sekä kotimaassa että ulkomailla. Erityisesti Riekkinen on keskittynyt Raamatun alkukieliin, selitysoppiin ja tulkintaoppiin.

Wille Riekkisen kirja Kirjain vai henki on kokoelma kirjoittajan pitämistä luennoista viimeisiltä vuosilta. Kirja keskittyy Jeesus Nasaretilaisen elämään ja siihen, miten evankelistat ja Paavali ovat sitä tulkinneet. Jeesuksesta kertovia tekstejä avataan niiden historiallisessa kontekstissa.

Riekkinen keskittyy käsittelemiinsä teksteihin pitäen mielessään raamatunselitysopin kultaisen säännön: ”Tutkitaan ensin, kuka tässä kirjoittaa, mistä tilanteesta käsin, kenelle kirjoitetaan, millaiseen tilanteeseen ja lopuksi kysytään, mitä tässä oikeastaan sanotaan.”

Riekkinen käyttää ymmärrettävää kieltä ja jokaisesta luvusta löytyy aina yksi humoristinen kommentti, joka keventää lukukokemusta.

Juuri raamatunselitysopin kultainen sääntö toimii koko kirjan punaisena lankana. Riekkinen tuo esille useita tekstejä, joista monet ovat tuttuja, mutta joiden historiallinen tausta on jäänyt kirkollisessa tulkintaperinteessä pinnalliseksi. Laajan teologisen tietämyksensä avulla Riekkinen maalaa esille ottamiensa tekstien taustojen avulla kuvan Raamatun kirjojen historiasta. Historiallisen kontekstin kautta monien tekstien merkitys muuttaa täysin.

Koko kirjan keskeisenä teemana voisi pitää kirjaimellisen raamatuntulkinnan ja historiallisiin tietoihin perustuvan tulkinnan vertailua. Aikamme kristittyjen hatara tietämys Raamatun kirjojen syntyhistoriasta johtaa tulkintoihin, jotka nousevat enemmän lukijan omista uskontulkinnasta kuin raamatuntekstien historiallisesta tuntemuksesta. Usein tuntuu, että historiallinen tieto ei vaikuta mitenkään ihmisten raamatuntulkintaan.

Lukiessani kirjaa – Jeesuksen lapsuuskertomusten tavoin – monet raamatunkohdat avautuivat aivan uudella tavalla niiden historiallisen taustan kautta. ”Kultaista sääntöä” seuraten Riekkinen jakaa lukijalleen suuren määrän historiallista tietoa avaten eri raamatuntekstien alkuperäisiä merkityksiä.

Tällaisia kohtia olivat esimerkiksi tekstit Jeesuksen syntymästä, Paavalin sanat kuuliaisuudesta esivaltaa kohtaan ja Jeesuksesta käytetyt määreet, jotka nousevat niin juutalaisesta kuin kreikkalaisesta kulttuurista.

Kirjan päättyy vahvaan pohdintaan, minkä pitäisi muuttua, jotta kristinuskolla voisi olla vielä tulevaisuutta. Kirjaimellinen tulkinta muumioittaa kristinuskon. Jos haluamme todella tietää, kuka Jeesus oli, mitä hän julisti ja miten hänen seuraajansa kokivat, meidän on otettava Raamatun kirjojen historiallisuus vakavasti.

Riekkisen mukaan historiallinen lähestymistapa avaa meille kuvan Jeesuksesta, joka puhui Jumalan valtakunnasta, Jumalana rakkaudesta ja myötätunnosta ja siitä, miten jokaisen ihmisen tehtävänä on olla tuon Jumalan työtoveri.

Riekkinen ottaa kirjassaan esille kaksi hänen ajatteluunsa vaikuttanutta teologia: Marcus J. Borg ja hänen suomennettukin kirjansa Kristinuskon sydän ja John Shelby Spong ja hänen myös suomennettu kirjansa Miksi kristinuskon tulee muuttua tai kuolla? Borg ja Spong ovat Riekkisen mielestä teologeja, joiden ajattelun kautta tietämys Jeesuksesta ja ymmärrys hänen sanomastaan voisi löytää tavallisten ihmisten luo.

Kokonaisuudessaan kirja on pieni sukellus historian Jeesuksen elämään ja tulkintaan sen merkityksestä. Se antaa tiiviissä muodossa tietoa Raamatun kirjojen syntyhistoriasta. Kirjan liitteenä olevaa asiasanastoa voi käyttää muutenkin hyödyksi.

Arvioitu teos: Wille Riekkinen, Kirjain vai henki. Teos 2023. 224 s.


Hannu Lehdeskoski. Kuva: Harri Halmjärvi

Kirjoittaja

Kirjoittaja on pastori Keski-Lahden seurakunnassa. Harrastukset: ajattelu, teologinen pohdiskelu, laulujen kirjoittaminen ja musisointi. Kuva: Harri Halmjärvi.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.