John Vikström under nio årtionden.

John Vikström vaikuttaa edelleen

Pian 91 vuotta täyttävällä emeritusarkkipiispa John Vikströmillä on paljon seuraajia ja ihailijoita sekä kirkon että yhteiskunnan puolella. Vaikka hänellä ei ole profiilia sosiaalisessa mediassa, hän on yhä läsnä ja hänen sanomisiaan kuunnellaan. Edelleen hän saarnaa, puhuu, keskustelee ja kommentoi aktiivisesti asioista, joita hän pitää tärkeinä ja joista hän on perillä.

Toinen emeritus, Itä-Suomen yliopiston kirkkohistorian professori Hannu Mustakallio, on puolestaan ottanut yhdeksi elämäntehtäväkseen koota tiedot Vikströmin julkaisutoiminnasta. Mustakallio aloitti urakkansa yhdessä dosentti Mikko Ketolan kanssa jo yli 30 vuotta sitten, kun Turun arkkihiippakunta päätti julkaista juhlakirjan 60 vuotta täyttävästä paimenestaan. Ahkera kaksikko jatkoi julkaisuluettelon päivittämistä ja täydentämistä siten, että Vikströmin 90-vuotispäivän kunniaksi ilmestyi 120-sivuinen Bibliographia Vikstroemiana. Se julkaistiin sähköisenä versiona Vartijassa. Eikä tässä kaikki, sillä John Vikström under nio årtionden -kirjan julkistamistilaisuudessa Mustakallio lupasi vielä jatkaa luettelointia Vikströmin radio- ja televisioesiintymisistä.

Mustakalliolle on selvästi rakas asia kirjoittaa Vikströmistä ja koota hänestä kattava tietokanta. Perusteellinen uurastaminen emeritusarkkipiispan elämäntyön parissa on upea tapa osoittaa arvostusta Vikströmille. Mustakallio ei tyydy pelkästään peukuttamaan Vikströmiä, vaan hän tekee tarkkaa ja huolellista työtä Vikströmin perinnön välittämiseksi myös tuleville polville.

Nyt ilmestynyt ruotsinkielinen teos koostuu kahdesta pääluvusta, joista ensimmäinen on suppeampi katsaus Vikströmin elämänvaiheisiin ja virkavuosiin ennen 1.12. 1998 tapahtunutta eläköitymistä. Toinen pääluku on laajempi. Siinä kirjoittaja syventyy emeritusarkkipiispan toimintaan tämän eläkevuosina. Lähteenään Mustakallio on käyttänyt Vikströmin omia tekstejä, hänestä tehtyjä lehtijuttuja ja artikkeleita sekä sähköpostikirjeenvaihtoa, jota hän on käynyt Vikströmin kanssa. Tämä rajaus on hyvin perusteltu, sillä toinen John Vikströmistä vaikuttunut emeritus, Porvoon piispa Gustav Björkstrand, ehti kirjoittaa perusteellisen tutkimuksen Elämä on joukkuepeliä. John Vikström kirkollisena ja yhteiskunnallisena toimijana. Tämä vuonna 2016 sekä ruotsiksi että suomeksi ilmestynyt laaja tutkimus keskittyi Vikströmin aktiivisiin työvuosiin kirkonmiehenä ja yliopistomiehenä.

Mustakallion teos palvelee hyvin lukijoita, jotka haluavat saada tiiviin kuvan siitä, millä areenoilla Vikström on tuonut julki ja esittänyt ajatuksiaan sekä käynyt keskustelua emeritusvuosinaan. Näitä vuosia on ehtinyt kertyä neljännesvuosisadan verran. Eläkevuosiin on mahtunut monta tilannetta ja tapahtumaa, joissa emeritusarkkipiispan ääni on päässyt kuuluviin ja joissa kuulijat ovat varmasti myös saaneet eväitä omaan ajatteluunsa – jopa elämäänsä. Näitä hetkiä Mustakallio on koonnut tähän kirjaan. Kirjassa on myös valokuvia etenkin Vikströmin piispavuosilta, mutta mukaan on otettu muutama kuva, joissa lukija saa välähdyksen Vikströmistä yksityishenkilönä.

Mustakallion on sekä tämän teoksen julkaisemisella että aiemmilla Vikströmin toimintaa käsittelevillä teoksillaan tehnyt suunnattoman palveluksen Vikströmin teologiasta ja ajattelusta kiinnostuneille tutkijoille ja laajemmalle yleisölle. Vikströmiä fanittavien on nyt helppo löytää tiensä näille virkistäville lähteille, joista on mistä ammentaa sekä omaksi ylösrakennukseksi että aineksiksi kirkollisiin keskusteluihin.

Arvioitu teos: Hannu Mustakallio: John Vikström under nio årtionden. Från teologie studerande till ärkebiskop emeritus. Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi. Meddelanden 52. Åbo 2022.


Matti Peiponen.

Kirjoittaja

TT Matti Peiponen on kirkkohistorioitsija, jonka väitöskirja käsitteli ekumeenisen liikkeen historiaa, etenkin Kirkkojen maailmanneuvoston roolia maailmanpolitiikan areenoilla. Tällä hetkellä hän työskentelee monikulttuurisuustyön asiantuntijana Espoon seurakuntayhtymässä. Hän toimi arkkipiispa John Vikströmin kansliasihteerinä Turussa vuosina 1990–1994.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.