Hölläys-kortit.

Hölläys-kortit – palautumista uupuville ja uupuneille

Tänä keväänä julkaistu valmennuksellinen ja terapeuttinen Hölläys-korttipakka
on miellyttävä tuttavuus.Kortit lupaavat tukea palautumisessa, auttaa vireystilan säätelyssä ja lisätä elinvoimaa ja levollisuutta.  Kaikki hyviä asioita!

Kortit tulevat myös oikeaan aikaan, kun meistä itse kukin on yli kahden vuoden covid19-ajan jäljiltä uupunut ja nyt myös Euroopassa käytävän julman sodan takia erityisen huolissaan. Palautuminen ja kyky pyörittää mielekästä arkea kaiken keskellä on meillä kaikilla koetuksella, mutta, kuten olemme oppineet, erityisen tärkeää. Emmekä vielä edes tiedä, kuinka paljon tämä eletty ja kuluva aika meitä yksilöinä ja kollektiivisesti rasittaa ja muuttaa.

Mikä hölläys?

Hölläys on hauska nimi.  Siinä on jotakin vanhanaikaista, arkista, ikään kuin sananakin jo helpommin ja paremmin hengitettävää.  Kortit tarjoavat palautumisen keinoiksi hidastamista, armollisuutta, myötätuntoa ja toivoa.  Kun maailma on edelleen ja koko ajan yhä enemmän VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous eli arvaamaton, epävarma, monimutkainen ja häilyvä), on lohdullista maadoittaa itseään ja jäsentää ajatuksiaan tämän korttipakan avulla.

Kortit ovat kauniita ja käteen sopivia, pohjolan luontoa esittävät kuvat hyvin valittuja ja tekstien kanssa huolellisesti yhteen ajateltuja, teemat mielenkiintoisia. Tekstit ovat selkeitä ja asiantuntevia, psykoterapian ja psykologian nykyisiä oppeja hyvin kristalloivia.

Yli 60 kortin pakka on jaettu neljään pääteemaan.  Näitä ovat kehon ja mielen yhteyden tukeminen, tietoisuuden ja myönteisen tulevaisuusvision vahvistaminen, tunteiden kanssa eläminen ja yhteyden vahvistaminen toisiin ihmisiin sekä luontoon. Hyviä, yleispäteviä ja kenelle tahansa sopivia teemoja siis kaikki.

Osiot ovat keskenään korttien lukumäärältä aika erikokoisia, mikä sinänsä ei haittaa. Ne ovat myös abstraktiotasoltaan ja tyyliltään melko vaihtelevia. Toisissa annetaan hyvinkin konkreettisia käytännöllisiä ohjeita (hanki uusi harrastus, nuku, kävele luonnossa, musisoi, syö chiliä), toisissa taas herätellään ajattelemaan, kerrotaan yleisemmin psykologian teoriaa tai puhutaan palautumisen tarpeellisuudesta.

Kenelle ja miksi?

Mihin käyttöön kortit siis sopivat? Mihin tarpeeseen, mistä palaudutaan? Kaikesta, mikä rasittaa ja uuvuttaa.  Ensisijaisesti varmaan erilaisesta stressistä.  Stressi kuuluu elämään ja saa hyvänlaatuisena usein asioita tapahtumaan mutta pitkittyessään johtaa siihen, että työstä ei enää palauduta, vaan uuvutaan ja muututaan kyynisiksi.

Vai soveltuvatko kortit kuitenkin paremmin tavallisen arkielämän valmentamiseen, ennaltaehkäisemään liiallista stressiä ja uupumista? Tekijät itse puhuvat valmennuskorteista, ei terapiasta.  Kortit pakottavat pohtimaan itse ja itseään, ei vain seuraamaan toisten ajatuksia. Nämä kortit ovat ikään kuin opaskylttejä, niin että eksyksissä oleva osaa etsiä polun päätä oikeasta suunnasta.

Hektinen työelämä, kiire, tarve suorittaa elämää sen elämisen sijasta ovat asioita, joiden parista Hölläys-korttien äärelle pysähdytään.  Ehkä tyypillinen palautuja on työelämässä oleva tai ruuhkavuosia viettävä ihminen, jota itsehoidollinen oman mielen kanssa työskentely kiinnostaa.  Ehkä se on kuka tahansa meistä, jonka ihon alle on mennyt huolten täyttämä aika. Tai kuka tahansa, joka miettii oman elämänsä merkitystä ja tarkoitusta ja on itseltäänkin vähän hukassa.

Palautuminen viittaa helposti fyysiseen suoritukseen ja treenien jälkeiseen tilanteeseen. Tämän korttipakan kontekstissa kyse on enemmänkin henkisestä palautumisesta, mielen virkistymisestä ja rauhoittamisesta. Siis elinvoiman ja merkityksellisyyden kokemuksen lisäämisestä tilanteissa, joissa pelkkä fyysinen lepo ei tunnu riittävän.

Itsehoidollisena menetelmänä ne sopivat ihmisille, jotka ovat kykeneviä ja halukkaita pohtimaan oman elämänsä solmukohtien avaamista tai yksinkertaisesti lepäämään ja virkistäytymään aivoja ja mieltä puhuttelevien teemojen parissa. Joskin kokemuksesta voi senkin sanoa, että ne antavat terapian jälkeenkin mahdollisuuden virkistää itselleen opittuja palautumiskeinoja.

Korttien käyttämisen syvällisyyden asteen voi myös itse valita. Korteissa annetaan ohje niiden käyttämiseen säännöllisesti ja kiireettömästi, vaikkapa kiinnittämään jääkaapin oveen viikon ajatuksen ja palaamaan sen äärelle toistuvasti.

Ne sopivat myös terapeuteille, kouluttajille ja valmentajille asiakkaiden kanssa käytettäviksi.  Jos tällainen korttipakka olisi esimerkiksi työpaikan kahvihuoneessa tai kuntoutuskeskuksessa, se voisi käynnistää monta antoisaa keskustelua. Tai auttaa ihmiselle itselleen keinoja työelämän haasteiden hallintaan ja oman elämän muutosten tukemiseen. Meidän mielestämme ne sopivat mainiosti myös ystävien kesken yhdessä käytettäviksi ajatuksia ja vuorovaikutusta rikastamaan.

Omilla tunteilla ja ajatuksilla on väliä

Erilaisten itsehoito-oppaiden kirjo on Suomessakin laaja, ja tasoltaan vaihteleva. Tunteet, tunnejohtaminen ja tunneälykkyys ovat olleet viime vuosikymmeninä keskeisiä niin koulutuksessa kuin työelämän virtauksinakin. Samalla puhutaan paljon elämän hidastamisesta ja yksinkertaistamisesta, inhimillisyyden puolustamisesta ja yhteydestä toisiin ihmisiin ja luontoon. Talouden ja tehokkuuden yhteiskunta ja työelämä kaipaavat vastapainoa. Pelkästään sen näkemiseen, että elämä on paljon muutakin, tarvitaan usein kiireen keskellä ulkopuolista apua.  Hölläys-kortit sijoittuvat omalta osaltaan tähän kontekstiin ja ovat oiva käyttöjärjestelmä itsehoidolliseen ajatteluun.

Korttien sanoma on hyvin kiteytetty ja selkeä, turhat rönsyt on karsittu pois. Lukija, kokija tai pelaaja joutuu itse miettimään mitä kunkin kortin sanoma voisi tarkoittaa hänen omalla kohdallaan. Tietynlainen ajatuksellinen väljyys – korteissa ei kerrota narratiiveja – jättää tilaa monenlaisille tulkinnoille, oman elämän ja merkityksen sanallistamiselle. Tai kortit tavallaan jopa ”pakottavat” omaan pohdintaan, kun tekijöiden omat narratiivit on karsittu minimiin. Vastaavastihan kirjoja voi lukea sen enempää itse pohtimatta eli siis jopa oppimatta.

Korttipakalla on nyt haukattu aika iso alue psykologista kenttää – osa liittyy valmennukseen, osa erilaiseen ennaltaehkäisyyn, osa suorastaan ihmiselämän kriiseihin. Näin mahdollinen käyttäjien kohderyhmäkin on hyvin laaja – kenties liiankin? Olisiko tässä ollut aineksia moneen eri korttipakkaan – tai kortteihin ja kirjaan?

Kuinka korteilla pelataan?

Pelillisyys avaa mahdollisuuksia korttien käyttämiseen vaikkapa työkavereiden tai ystäväporukan kesken. Olisiko Hölläys-kortit uusi tarot tai psykologinen pelilauta – voiko niillä ennustaa tai selittää, tutkistella leikkimielisestikin oman elämän tilanteita? Onko korttipakka enemmän yksilöllinen vai yhteisöllinen työkalu, vai kumpaakin?

Kortit tuntuvat olevan nykyään suosittu käyttöliittymä monenlaiseen. On trendikortteja, yrittäjäkortteja, hyvän elämän reseptejä, unelma- ja voimakortteja. Jää miettimään, mitä lisäarvoa korttimuoto tuo, millä tavalla on eri asia lukea ja katsella kortteja kuin kirjaa?  Olisiko opaskirja oheistuotteena ja lisää vinkkejä korttien käyttötarkoituksista tehnyt niistä vielä toimivamman?

Vierailu Hölläys-korttien kotisivulla kertoo mahdollisista käyttötavoista ja niihin liittyvistä harjoitteista lisää. Sivuilla esitellään hengitysharjoituksia, turvapaikkaharjoituksia ja -suunnitelmia, elämänhistoriansa ymmärtämistä, sieltä löytyy myös ”100 unelmaa” -tehtävä sekä annetaan ohjeita kirjoittamiseen.  Lisäksi on linkkejä muiden ammattilaisten ja yhteisöjen sivuille.

Hyviä pelihetkiä!

Hölläys-korttien takana on Seuraava siirto -niminen yritys ja riihimäkeläinen pariskunta Mikko ja Meri-Tuulia Isotalo. He ovat kognitiivinen psykoterapeutti ja ratkaisukeskeinen valmentaja, jotka kumpikin työskentelevät terapian, koulutuksen, ratkaisukeskeisyyden ja valmentamisen parissa. Mikko Isotalo on julkaissut aiemmin korttipakan yrittäjyydestä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mikä on seuraavan korttipakan teema!

 Ja samalla toivotamme tänä kesänä monenlaisille ystävien ja sukulaisten pöytäseurueille rikastavia hetkiä Hölläys-korttien parissa! Mainio lahjaideakin tämä on: ehkäpä vietkin seuraaville 40-, 50-, tai 60-vuotispäiville, työpaikan vaihtajalle tai eläköityjälle lahjaksi juuri Hölläys-kortit!


Aino-Maija Elonheimo.

Kirjoittaja

Kirjoittajista Outi Elonheimo on lääkäri ja Aino-Maija Elonheimo uskontotieteilijä.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.