valle 100 7 detail.

Studies on the Text of Epistula Polycarpi

Matti Myllykoski: Studies on the Text of Epistula Polycarpi

Polykarpoksen kirje on säilynyt vain osittain kreikaksi. Lukujen 10-13 osalta turvaudutaan edelleen latinankieliseen käännökseen. Mielenkiinto käsikirjoituksia kohtaan hiipui 1800-luvun lopulla, kun alkuteksti totuttiin palauttamaan vain yhteen parhaana pidettyyn käsikirjoitukseen. Käsillä olevan teoksen kolme artikkelia pyrkivät osoittamaan, että alkutekstistä kannattaa edelleen keskustella ja että myöhempien käsikirjoitusten paikantaminen omaan kontekstiinsa on mielenkiintoinen seikkailu.

Polycarp’s letter is only partially preserved in original Greek. For chapters 10-13, we still rely on the Latin translation. Interest in manuscripts waned at the end of the 19th century when the original text was traced back to only one manuscript that was considered the best. The three articles in the present study aim to show that the quest for the original text is far from over and that locating the later manuscripts in their own context is an interesting adventure.

Lataa kirja tästä/download the  book here: Studies on the Text of Epistula Polycarpi (pdf).

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.