Jason Lepojärvi. Kuva: Lari Launonen

Ennakkoluulot hälventävä jumalallinen ihmislähtöisyys

Jason Lepojärvi. Kuva: Lari Launonen

Jason Lepojärvi. Kuva: Lari Launonen

Jason Lepojärvi on väitöskirjaansa valmisteleva teologi, jonka tieteellistä erikoisalaa on rakkauden tutkimus.

Kirjassaan Ruumis Jumalan kuvana hän johdattaa lukijan puolalaisen Karol Wojtylan, eli huhtikuussa vuonna 2014 pyhimykseksi julistetun paavi Johannes Paavali II:n, tieteellisen ja taiteellisen tuotannon läpi paljastaen lukijalle edesmenneen paavin kätkettyjä viisauksia Jumalasta.

Luin kirjan ilman aiempaa kosketusta Johannes Paavali II:n ruumiin teologiaan. Lukukokemus oli sielua hyväilevän vakuuttava ja erittäin suositeltava. Pohdin seuraavaksi, kenelle kirja on kirjoitettu ja mihin sen sisältöä voisi soveltaa.

Ulkoasultaan Ruumis Jumalan kuvana on tyylikäs, mutta koskettava. Takakantta vilkaistessa voi huomata, että kirjaa suosittelee esimerkiksi Helsingin Yliopiston Teologisen tiedekunnan ekumeniikan professori Risto Saarinen. Sivut ovat tekstipitoisuudeltaan tasapainoisen ilmavat, vaikka kirja onkin luonteeltaan tiivis ja informatiivinen.

Jason Lepojärven teoksen Ruumis Jumalan kuvana kansi.

Jason Lepojärven teoksen kansi.

Suurella herkkyydellä jäsennelty teksti on lempeän itsekriittistä ja kädestä pitävän opastavaa. Lepojärvi pyrkii tyylissään ymmärrettävyyteen ja yksiselitteisyyteen. Kirja on teknisenä kokonaisuutena soljuvan raikas valioyksilö. Ruumis Jumalan kuvana on universaalisti lukijalähtöinen kirja.

Sisältö sen sijaan on haastava. Pohjoismaissa katolista ihmiskäsitystä ei ole ollut tapana purematta niellä. Tämän ksenofobian Lepojärvi taklaa kirjassaan kuitenkin oivallisesti. Hän esittelee aluksi Wojtylan värikkään ja vaikuttavan matkan paaviksi. Tämän jälkeen avataan katolista ihmiskäsitystä, jonka ydin on ihmisen jumalankuvallisuus.

Jumalankuvallisuudesta siirrytään Johannes Paavali II:n ruumiin teologiaan, joka rakkauden symboliikallaan mullistaa maailmoja. Ruumiin teologian voisi tiivistää kuvaukseksi Jumalasta, rakkaudesta ja siitä, miten ne ovat läsnä ihmisen ruumiillisuudessa.

Johannes Paavali II:n ruumiin teologiassa on hedelmällistä haastetta pohjoismaisen hyvinvointivaltion arvorakenteille. Ilmiselvin sovellus on ihmiselämän alun ja lopun määrittelyyn liittyvään keskusteluun, mutta ruumiin teologia haastaa myös käsityksen individualistisesta kulutusyhteiskunnan ihmisestä, jonka tärkein tehtävä on tehdä tuottavaa työtä ja kuluttaa mahdollisimman tehokkaasti. En ryhdy erittelemään ruumiin teologiaa tämän enempää, koska Lepojärvi tekee sen niin paljon paremmin. Suositukseni on: lue, hälvennä ennakkoluulosi ja rakasta.

Maailmassa on paljon vääryyttä, kärsimystä ja pimeyttä. Johannes Paavali II:n näkemys oli, että paljon pahasta on sidoksissa vääristyneeseen ihmiskuvaan. Jason Lepojärven Ruumis Jumalan kuvana esittelee suomalaiselle lukijakunnalle katolisen ”Jumala on rakkaus” (1. Joh. 4:16) -symboliikan, johon kaikkien ihmisyyttä, Jumalaa ja elämän tarkoitusta aprikoivien tulisi perehtyä.

Valtteri Aaltonen
Kirjoittaja on teologian kandidaatti.

Arvioitu teos:
Jason Lepojärvi: Ruumis Jumalan kuvana. Johdatus Johannes Paavali II:n ruumiin teologiaan. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus,  2012. 131 s.


Avatar photo

Kirjoittaja


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.