Avioero ja pappi

Vartijan e-kirjassa Avioero ja pappi kirjoittaja Hannu Sorrin näkökulma on yksilöllinen ja elämänhistoriallinen. Sen polttopisteenä on ristiriita, joka muodostuu papin virkaan sitoutumisen ja avioerokokemuksen välillä. Kirja on luonteeltaan laadullisen ja narratiivisen tutkimuksen raportti. Sen keskeisenä sisältönä on kahdeksan nimettömänä esiintyvän papin kertomukset omasta avioerostaan. Niissä papit selvittelevät avioeroon johtaneita syitä ja avioeron vaikutuksia sekä itsessään että yhteisössään. Kertomukset ovat kuvauksia pappien avioeroprosessista, jossa uskonnollis-moraaliset, psykologiset ja sosiaaliset näkökulmat kietoutuvat toisiinsa.

Avioeroprosessin suhteen kertomukset voi jakaa kahteen ryhmään. Kirjassa kuvataan kummankin ryhmän avioeroprosessin vaiheet. Kun kysymys on laadullisesta tutkimuksesta sen tuloksia ei voi yleistää, mutta sen pohjalta voi hyvin esittää perusteltuja kysymyksiä. Tässä keskiöön nousee kysymys kirkon ja useiden muiden uskonnollisten yhteisöjen ylläpitämästä elinikäisen avioliiton käsityksestä. Siihen liittyvien uskonnollis-moraalisten seksuaalinormien ajatellaan suojelevan avioliittoa. Pappien kertomuksissa niiden merkitys muuttuu päinvastaiseksi ja ne näyttävät pikemminkin altistavan avioeroon.  Sen sijaan tiukat normit tukevat useissa yhteisöissä sosiaalisen häpeän tuottamista, jonka kohteeksi eronnut pappi monta kertaa joutuu.

Lataa e-kirja tästä:

Lue, ja kerro näkemyksesi tämän sivun kommenteissa! Voit myös lähettää Vartijalle palautetta. Tutustu myös Sapere aude -sarjan ensimmäiseen osaan.

'Avioero ja pappi' kirjoitusta ei ole kommentoitu

Ole ensimmäinen kommentoija!

Haluaisitko jakaa ajatuksesi?

Kommentoidessa on tarkoitus puhua itse asiasta, ei kirjoittajista. Toimitus poistaa kirjoittajan tai muiden kommentoijien persoonaan menevät halveksuvat, loukkaavat tai vihamieliset kommentit. Jos kommentissasi on linkki, kommentti ei tule heti näkyviin, vaan toimitus tarkistaa sen. Sähköpostiosoitteesi ei tule näkyviin.

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.