Avainsanat: varhaiskristillisyys

Ote Reza Aslanin teoksen Kapinallinen kansikuvasta. Kuva: Gummerus
1

Jeesus-tulkinta vikaraiteilla

Tämä kirja on selvästikin tekijälleen tärkeä, muttei tutkimuksen kannalta – ehkä monen pettymykseksi – tuo esiin mitään olennaisesti uutta tai mullistavaa. Hypoteesi selootti-Jeesuksesta sellaisenaan on vanha, ainakin jo 1700-luvulta; 1900-luvulla sen lanseeraajia ovat olleet muun muassa Robert Eisler 1930-luvulla ja S. G. F. Brandon 1960-luvulla.

Vartijan 1/2013 sisältö

Vuoden ensimmäisen Vartijan sivuilla puhuttaa usko ja uskonnottomuus: Matti Myllykoski kävi kirjeenvaihtoa Kari Enqvistin kanssa, Linnea Leivo vastaa Enqvistin viime numerossa olleeseen vastineeseen ja Matti Heiliö ottaa kantaa uskonnottomuuden diskurssiin. Entä kuinka paljon taide jättää tilaa tulkinnalle ja mikä oli suurin uhka varhaiskristillisten kirjoittajien omalle ajattelulle? Nämä artikkelit vain Vartijassa!

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.