Avainsanat: Matti Myllykoski

Rembrandt: Eunukin [hoviherran] kaste, noin v. 1626. Kuva: Wikipedia.
0

Raamattu muuttuu

Raamatunkäännöksen takana on aina alkukielinen pohjateksti. Suomalaisen Biblian Uuden testamentin teksti perustui Erasmus Rotterdamilaisen kokoamaan latinalaiskreikkalaiseen tekstieditioon. Sen kreikankielinen teksti perustui vajaaseen kymmeneen käsikirjoitukseen, jotka suurimmaksi osaksi edustavat myöhempää ns. bysanttilaista tekstityyppiä. Tilanne muuttui, kun 1930-luvulla pohjatekstiksi otettiin aikansa parhaaseen tekstikriittiseen tutkimukseen perustuva Eberhard Nestlen toimittama Novum Testamentum Graece. Tämä on kuitenkin huomattavasti lyhyempi kuin…

valle 100 7 detail.
0

Vartijan uusi e-kirja julkaistu

Vartijan uusi e-kirja on Matti Myllykosken Studies on the Text of Epistula Polycarpi. Polykarpoksen kirje on säilynyt vain osittain kreikaksi. Lukujen 10-13 osalta turvaudutaan edelleen latinankieliseen käännökseen. Mielenkiinto käsikirjoituksia kohtaan hiipui 1800-luvun lopulla, kun alkuteksti totuttiin palauttamaan vain yhteen parhaana pidettyyn käsikirjoitukseen. Käsillä olevan teoksen kolme artikkelia pyrkivät osoittamaan, että alkutekstistä kannattaa edelleen keskustella ja…

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.