Avainsanat: koulutuspolitiikka

Platonin akatemia, mosaiikki Pompeijista. Kuva: Wikipedia.
3

Vahvistaako nykyinen koulutuspolitiikka eriarvoisuutta?

Tiede-lehdessä (2021/9) ilmestynyt Helsingin yliopiston kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professori Kristiina Brunilan laaja, monipuolinen ja tärkeä haastattelu antoi virikkeen pohtia koulutuksen merkitystä ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Brunilan keskeinen ajatus voidaan tiivistää seuraavasti: koulutuspolitiikka ylläpitää ja uusintaa eriarvoisuutta. Tätä väitettä on vaikea kiistää, mutta näin esitettynä se on kovin historiaton. Toteamus on myös…

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.