Avainsanat: Kirjain vai henki. eksegetiikka

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.