Artikkelit kirjoittajalta Valpuri Ketola

Avatar photo

Valpuri Ketola opiskelee teologiaa Helsingin yliopistossa. Hänen maisterintutkielmansa aiheena oli elämän merkityksellisyyden kokemukset. Innostuksen lähteinä ovat taide, luonto, oleminen ja elämän ihmettely.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.