Artikkelit kirjoittajalta Tuomas Hurme ja Petra Kuivala

Elokuvatuntija-teologi Tuomas Hurme ja kirkkohistorioitsija, Kuuba-tutkija Petra Kuivala katsovat vallankumouksellisia elokuvia tavoitteenaan tuoda yhteen taiteen ja historian näköaloja.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.