Artikkelit kirjoittajalta Tiina Huhtanen

Avatar photo

Kirjoittaja on modernista katolisesta teologiasta kiinnostunut seurakuntapastori ja teologian tohtori. Väitöskirja käsitteli Walter Kasperin ilmoituskäsitytä (Event of the Radically New: Revelation in the Theology of Walter Kasper. Helsinki: Unigrafia 2016).


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.