Artikkelit kirjoittajalta Tapio Puolimatka

Tapio Puolimatka toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa. Hänen erityisalaansa on tieteenfilosofia ja kasvatusfilosofia.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.