Artikkelit kirjoittajalta Tage Kurtén

Tage Kurten.

Tage Kurtén (s. 1950) opiskeli Åbo Akademissa ja väitteli 1982. Sen jälkeen hän toimi Suomen Akatemian sekä Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijana sekä systemaattisen teologian opettajana ÅA:ssa, vuodesta 1996 etupäässä teologisen etiikan sekä uskonnonfilosofian professorina. Hän on tehnyt tutkimusta teologian ja uskonnollisen uskon filosofisista edellytyksistä, Suomen kirjailijoiden elämänkatsomuksista, poliittisesta teologiasta, lain ja moraalin suhteesta, ympäristöetiikasta, eutanasiasta jne.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.