Artikkelit kirjoittajalta Sini Mikkola

Avatar photo

TT Sini Mikkola työskentelee kirkkohistorian yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa. Hänen väitöskirjansa (2017) käsitteli Martin Lutherin ihmiskäsitystä sukupuolittuneen kehollisuuden näkökulmasta. Mikkolan tutkimusintresseihin kuuluvat Lutherin lisäksi muun muassa reformaation naistoimijat, sukupuolen ja kehollisuuden historia sekä uskonnollisen identiteetin rakentamisen kysymykset reformaatioajalla.


Pieter Brueghel vanhemman maalaus Talonpoikaishäät (1568). Kuva: Wikipedia.
1

”Toinen otetaan, toinen jätetään.” Reformaation tekstien käyttö kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietinnössä

Kirkolliskokousedustaja Janne Kaisanlahti totesi puheenvuoronsa aluksi kirkolliskokouksen täysistunnossa 17.5.2018, että ”– – ei tässä avioliittokysymyksessä ole pohjimmiltaan kyse syntisen Martti-veljemme yksityisajattelusta, vaan pyhästä Raamatusta.” Kaisanlahden toteamus oli vastareaktio kirkolliskokousedustaja Aulikki Mäkisen edellä käyttämään puheenvuoroon, jossa Mäkinen arvioi perustevaliokunnan mietinnön reformaatioon ja Martin Lutheriin liittyviä näkökulmia kriittisesti. Kaisanlahden toteamuksen voi tulkita nousseen pyrkimyksestä nihiloida paitsi Mäkisen…

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.