Artikkelit kirjoittajalta Sami Pihlström

Sami Pihlström.

Sami Pihlström on uskonnonfilosofian professori Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hänen filosofinen tuotantonsa käsittelee mm. pragmatismia, uskonnonfilosofiaa, transsendentaalifilosofiaa ja etiikan perusteita. Kuva: Kari Likonen.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.