Artikkelit kirjoittajalta Pirjo Lyytikäinen

Pirjo Lyytikäinen.

Pirjo Lyytikäinen on kotimaisen kirjallisuuden professori emerita Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut suomalaista symbolismia ja sen kansainvälisiä juuria lukuisissa julkaisuissaan, joihin kuuluvat monografia Narkissos ja sfinksi (SKS, 1997) ja symbolismin taiteidenvälisyyttä käsittelevä artikkeli ”Shooting Tuonela’s Swan: Modern Myths and Artistic Convergence in Finnish Symbolism”, teoksessa Music’s Modern Breakthrough (The Boydell Press, 2021).


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.