Artikkelit kirjoittajalta Petteri Lalu

Petteri Lalu.

Petteri Lalu on Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, everstiluutnantti (evp) ja ortodoksisen teologian maisteri. Hänen sotatieteellinen väitöskirjansa käsitteli neuvostoliittolaisen syvän taistelun ja operaation periaatteita, niiden käyttöä toisessa maailmansodassa ja heijastumista nykypäivän venäläiseen sotataitoon. Teologian pro gradu -tutkielman kohteena olivat Venäjän ortodoksisen kirkon edustajien diskurssit Ukrainan ortodoksien autokefaliahankkeessa vuonna 2018.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.