Artikkelit kirjoittajalta Petteri Lalu

Petteri Lalu.

Petteri Lalu on Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, everstiluutnantti (evp) ja ortodoksisen teologian maisteri. Hänen sotatieteellinen väitöskirjansa käsitteli neuvostoliittolaisen syvän taistelun ja operaation periaatteita, niiden käyttöä toisessa maailmansodassa ja heijastumista nykypäivän venäläiseen sotataitoon. Teologian pro gradu -tutkielman kohteena olivat Venäjän ortodoksisen kirkon edustajien diskurssit Ukrainan ortodoksien autokefaliahankkeessa vuonna 2018.


Apokalypsi nyt.
0

Apokalypsi, joko taas!

Uuden testamentin ja antiikin filosofian tutkijan Niko Huttusen ja Venäjän kulttuurihistoriaan ja ortodoksiseen kulttuuriin syvällisesti perehtyneen Elina Kahlan toimittama Apokalypsi nyt! Perikadon politiikka yhdistää ilahduttavalla tavalla teologian ja yhteiskuntatieteiden näkökulmaa apokalyptiikkaan.

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.