Artikkelit kirjoittajalta Olli Saukko

Avatar photo

Olli Saukko työskentelee väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa. Hän on tutkimuksissaan ja kirjoituksissaan perehtynyt ennen kaikkea kulttuurisotiin, evankelikaaleihin, amerikkalaiseen juutalaisuuteen ja populaarikulttuuriin.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.