Artikkelit kirjoittajalta Matti Taneli ja Jyrki Kaarttinen

Avatar photo

Matti Taneli on kasvatustieteen tohtori, filosofian ja teologian maisteri, lukion opettaja ja kasvatustieteen tutkija sekä pappi. Jyrki Kaarttinen on kasvatustieteen tohtori, filosofian maisteri, ammatillinen opinto-ohjaaja ja erityisopettaja sekä historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.