Artikkelit kirjoittajalta Matti Taneli ja Jyrki Kaarttinen

Matti Taneli on turkulainen kasvatustieteen tohtori sekä filosofian että teologian maisteri. Taneli toimii uskonnon, psykologian ja filosofian lehtorina sekä elämänkatsomustiedon opettajana Salon lukiossa ja Salon lukion aikuislinjalla. Hän on myös pappi. Taneli on kirjoittanut moniin kirjoihin ja aikakauslehtiin kasvatuksesta ja (uskonnon)filosofiasta. Hänen kiinnostuksensa kohteisiin kuuluvat muun muassa Immanuel Kantin filosofia, pahan problematiikka ja hyvän elämän mahdollisuus. Jyrki Kaarttinen on kasvatustieteen tohtori ja filosofian maisteri. Hän on ammatiltaan historian, yhteiskuntaopin ja taloustiedon opettaja sekä opinto-ohjaaja. Hän on kiinnostunut kasvatuksen yhteiskunnallisista yhteyksistä.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.