Artikkelit kirjoittajalta Matti Heiliö

Matti Heiliö

Matti Heiliö on filosofian tohtori ja dosentti Lahdesta.


Kolme koria. Kuva: anniemos.com.
5

Kolmannen korin kristillisyys

Matti Repo pohti äskettäisessä Radio Dein piispan kyselytunnin haastattelussa (29.5.2019) kansankirkon tilaa ja näkymiä laskevien tilastojen valossa. Hän pohdiskeli jäsenten ”sisäistä suhdetta kirkon asiaan” ja Jumalauskoa ”elämän perustana ja mielekkyystekijänä”.

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2017.