Artikkelit kirjoittajalta Kalevi Virtanen

Avatar photo

Kirjoittaja on eläkeläinen, joka pyrkii vielä olemaan suurin piirtein mukana tapahtumissa. Hän on kirjoittanut tai toimittanut 10 kirjaa, joista useat liittyvät rukoukseen, meditaatioon ja hengellisen tien etsintään. Neljättä vuotta hän yhdessä muiden kanssa kirjoittaa aineistoa Tässä olen-päivittäisiä hengellisiä harjoituksia.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.