Artikkelit kirjoittajalta Jukka Kekkonen ja Matti Taneli

Avatar photo

Jukka Kekkonen, Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden emeritusprofessori. Matti Taneli, kasvatustieteen tohtori, teologian ja filosofian maisteri, opettaja ja pappi, Turku.


Platonin akatemia, mosaiikki Pompeijista. Kuva: Wikipedia.
3

Vahvistaako nykyinen koulutuspolitiikka eriarvoisuutta?

Tiede-lehdessä (2021/9) ilmestynyt Helsingin yliopiston kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professori Kristiina Brunilan laaja, monipuolinen ja tärkeä haastattelu antoi virikkeen pohtia koulutuksen merkitystä ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Brunilan keskeinen ajatus voidaan tiivistää seuraavasti: koulutuspolitiikka ylläpitää ja uusintaa eriarvoisuutta. Tätä väitettä on vaikea kiistää, mutta näin esitettynä se on kovin historiaton. Toteamus on myös…

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.