Artikkelit kirjoittajalta Erkki Sutinen ja Matti Taneli

Avatar photo

Erkki Sutinen on Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteen (vuorovaikutusmuotoilu) professori ja pappi, joka johtaa yliopistonsa etäkampusta Namibian Windhoekissa (ftlab.utu.fi). Matti Taneli on turkulainen kasvatustieteen tohtori ja filosofian sekä teologian maisteri, Salon lukion uskonnon, psykologian ja filosofian lehtori (emeritus) ja pappi.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.