Artikkelit kirjoittajalta Aili Nyman

Avatar photo

Aili Nyman on 1988 syntynyt helsinkiläinen teologian ja valtiotieteiden maisteri. Hän käsitteli kirkkohistorian pro gradussaan åkerblomilaisen liikkeen julkaisemaa kirjallisuutta Maria Åkerblomin pyhimyskuvan rakennusaineena ja puolustuksena.


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.