Vartija-lehtiä vuosien varrelta.

Antakaamme edes vähän toisillemme, kun meiltä viedään paljon

Suomen tasavallan hallitus on hoitanut valtion vaikeaa taloustilannetta leikkaamalla rajusti julkisia menoja. Tehtävä on enemmänkin kuin ”haasteellinen” – kuten meitä jo vuosien ajan on koulutettu sanomaan – ja arvostelua hallituksen tekemisistä ja ajattelematta jättämisistä on sinkoillut sieltä täältä. Kaikille on luvassa huonoa, mutta erityisesti pienituloisille ja pääkaupunkiseudulle.

Mistäköhän hallituksen kolme johtavaa ministeriä mahtoivat löytää erityisen kiitollisen leikkauskohteen, kun yksi heistä haluaa työntää yhteistä kuormaa mieluiten pääkaupunkiseudun kannettavaksi, toinen on varsin etäällä tieteen ja humanismin maailmasta ja kolmannen mielestä professorit ovat professoreita kesälomansa vuoksi?

Olihan se ennustettavissa: mieluinen kohde on Helsingin yliopisto, jolta he veivät tuhkatkin pesästä eli apteekkikorvaukset – noin 500 työntekijän vuosiansiot – kolossaalisen perusleikkauksen lisäksi. Mene siinä nyt sitten yliopiston sloganin antaman lupauksen mukaan ”huipulle ja yhteiskuntaan”.

Lamakurjuudella ja yliopistojen määrärahojen leikkauksilla on vaikutuksensa myös piskuiseen Vartija-lehteen. Levikkimme on ollut 550 kappaleen luokkaa, eivätkä sitä horjuttaneet takavuosina ilmaiset uutis-, blogi- eivätkä keskustelusivustotkaan. Vartijan oma verkkosivu on ollut hyvä foorumi uusien lukijoiden ja tilaajien saamisessa. Mutta nyt, vuoden 2015 päättyessä lama vie meiltä useita kirjastojen tilauksia ja vielä enemmän yksityistilaajia. Ero viime vuosiin verrattuna on huomattava.

Jos kulttuurilehdille vuosittain jaettavaa tukea leikataan, tilanteemme on oleva erityisen ”haasteellinen”. Samassa veneessä ovat muutkin pienet kulttuurilehdet, kun yksityiset ja julkiset tilaajat säästävät pienet rahansa perustarpeisiinsa. Etenkin yliopistojen kirjastot leikkaavat nyt systemaattisesti kulttuurilehtien tilauksia.

Vartijalla on perinteisesti ollut vahvat siteet Helsingin yliopistoon ja siellä erityisesti teologiseen tiedekuntaan. Kun Helsingin yliopiston kirjasto julkaisi joulun alla listan lehdistä, joiden tilausta ei jatketa, teologisesta tiedekunnasta annettiin palautetta, jossa pahoiteltiin monien eri tavoin tärkeiden lehtien tilauksen lakkauttamista. Näiden joukossa Vartija-lehteen viitattiin poikkeuksellisen usein.

Kirjastosta meille Vartijan päätoimittajille onkin palautteeseen viitaten esitetty toivomus, että lehti voisi toistaiseksi tulla maksutta kirjastoon. Teemme siis näin: Kaisa-kirjasto saa Vartijan ilmaiseksi niin kauan kuin nykyistä talouskurimusta jatkuu.

Kehotamme myös muiden teologiselle tiedekunnalle läheisten karsittujen suomalaisten lehtien päätoimittajia tekemään saman päätöksen. Ja saman tien vetoamme muidenkin kulttuurilehtien päätoimittajiin: lahjoittakaa itsellenne tärkeimmälle kirjastolle lehtenne ilmaiseksi. Siten on olemassa edes yksi paikka, jossa hallituksen politiikan runtelema pieni ihminen voi lukea hyvää kulttuurilehteä ilmaiseksi. Antakaamme edes vähän toisillemme, kun meiltä viedään paljon.


Avatar photo

Kirjoittaja

Matti Myllykoski (s. 1958) on johtava tietoasiantuntija ja dosentti Helsingin yliopistossa. Vartijan päätoimittajana hän on toiminut vuodesta 2001 lähtien. Lue lisää


© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.