Päivittäiset arkistot: 28.4.2023

valle 100 7 detail.
0

Vartijan uusi e-kirja julkaistu

Vartijan uusi e-kirja on Matti Myllykosken Studies on the Text of Epistula Polycarpi. Polykarpoksen kirje on säilynyt vain osittain kreikaksi. Lukujen 10-13 osalta turvaudutaan edelleen latinankieliseen käännökseen. Mielenkiinto käsikirjoituksia kohtaan hiipui 1800-luvun lopulla, kun alkuteksti totuttiin palauttamaan vain yhteen parhaana pidettyyn käsikirjoitukseen. Käsillä olevan teoksen kolme artikkelia pyrkivät osoittamaan, että alkutekstistä kannattaa edelleen keskustella ja…

© Vartija-lehden kannatusyhdistys 2012–2020.